Wild+zwijn+niet+enkel+probleem+van+grondgebruiker
Nieuws
© lltb harry kager

Wild zwijn niet enkel probleem van grondgebruiker

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal wilde zwijnen buiten de afgesproken leefgebieden de afgelopen jaren is toegenomen en de verwachting is dat deze toename doorzet. Landbouworganisatie LLTB wijst er op dat het niet om een probleem van enkel de grondgebruiker gaat.

'We verwachten dit jaar wederom een stijging van wildschade door wilde zwijnen in de landbouw', zegt LLTB-projectleider Mieke Theunissen. 'Afschot- en valwildcijfers tot begin oktober laten zien dat we dit jaar in Limburge opnieuw hoger uit gaan komen. We hebben dus echt doeltreffende middelen nodig die leiden tot een afname van de wildschade bij agrarische ondernemers in Limburg.'

Populatiebeheersing

Vooral in Midden- en Zuid-Limburg leidde de uitbreiding van de populatie wilde zwijnen tot meer schade. Met name in maispercelen maar ook in graslanden wordt schade aangericht. Gelet op de grote hoeveelheden beschikbaar en bereikbaar voedsel buiten de leefgebieden en het niet overal effectieve populatiebeheer, mag verwacht worden dat de toename van de populatie doorzet. Alleen door intensievere populatiebeheersing kan het aantal wilde zwijnen in Limburg afnemen.

In Limburg wordt er gewerkt aan de professionalisering van de wildbeheereenheden en de aangesloten jagers. Dit moet leiden tot een betere en intensievere samenwerking tussen jagers onderling, maar ook met agrarische grondbezitters en terreinbeherende organisaties.

Vrijwillige jagers

Recente valwild- en afschotcijfers wijzen uit dat er volop inspanningen geleverd worden door vrijwillige jagers in samenwerking met terreinbeherende organisaties en agrarische ondernemers. Theunissen: 'Het is de vraag of deze inspanningen voldoende zijn en welke aanvullende acties opgezet kunnen worden.'

Volgens het nulstandbeleid mogen wilde zwijnen alleen voorkomen op de Veluwe en in Nationaal Park De Meinweg in Midden-Limburg. Om de Meinweg af te bakenen van de omliggende natuur- en landbouwgebieden en om wildschade te voorkomen, zijn wildrasters geplaatst. Een voorzichtige conclusie is dat dit lijkt te werken. Uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van Alterra blijkt dat er minder schade door wilde zwijnen wordt aangericht aan landbouwgewassen rond de Meinweg.

'Wild is van ons allemaal'

'We zien dat er meer nodig is dan enkel de inzet van vrijwillige jagers', zegt Theunissen. 'We zijn op zoek naar effectieve middelen die de gewassen van de Limburgse agrariërs kunnen beschermen tegen schade door wilde zwijnen. Dat de rasters in de Meinweg effectief lijken te zijn, biedt perspectief, maar het succes hiervan staat of valt met mogelijkheden tot aanleg en het onderhoud ervan.

'Er zijn namelijk ook plekken in Limburg waar plaatsen van rasters niet succesvol lijkt te zijn. De LLTB blijft er bij provincie Limburg op hameren dat wild van ons allemaal is en niet enkel het probleem van de toevallige grondgebruiker', onderstreept Theunissen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer