Utrecht+bouwt+aan+landbouwvisie
Nieuws
© Koen van Wijk

Utrecht bouwt aan landbouwvisie

De nieuwe landbouwvisie van provincie Utrecht krijgt vorm. Uit een brede dialoog is een wensbeeld gerold dat gevoed is door veel kennis, maar wel erg ambitieus is, vindt LTO Noord. Voor LTO Noord draait het om landbouwstructuurverbetering, gezondheid en natuurinclusieve landbouw.

Provincie Utrecht neemt nog voor de jaarwisseling een besluit over aanpassing van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Voorafgaand aan de herijking van de PRS is een landbouwvisie gemaakt, in samenspraak met LTO Noord, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, gezondheidsorganisaties, onderzoekers en landbouwadviseurs.

Er zijn zeven thema's besproken: gezondheid, natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, kringlopen en circulaire economie, landbouwstructuur en bodemdaling.

Voedsel

Namens LTO Noord Utrecht was bestuurder Pieter van der Grift een van de betrokken bij het thema gezondheid. 'We moeten van voedsel geen probleem maken. Voedsel is nog nooit zo gezond en veilig geweest als nu. Gezondheidsinstanties brachten dat beeld naar voren tijdens de dialoogtafel. Dit wordt door de provincie gelukkig erkend.'

De provincie vindt imagoverbetering van de landbouw een belangrijk streven in de nieuwe visie. Ze wil een landbouw die voedsel van onderscheidende kwaliteit levert, de agrariër een goede boterham oplevert, biodiversiteit verbetert en het milieu zo min mogelijk belast.

Haalbaarheid

'We moeten waken voor torenhoge ambities en kijken naar haalbaarheid', stelt Van der Grift. Rond natuurinclusieve landbouw probeert LTO Noord met de milieu- en landschapsorganisaties in Utrecht op één lijn te komen.

'We zijn het ermee eens dat er meer mogelijk is met bestaande agrarische natuurwaarden. Via de stappen waarderen, uitbouwen en verkennen kan natuurinclusieve landbouw verder groeien.'

Overhoekjes

De LTO Noord-bestuurder noemt het waarderen door boeren van extensief gebruikte overhoekjes, houtwallen en slootkanten als voorbeeld. 'Wie dat als natuur erkent, gaat er ook beter voor zorgen.'

De volgende stappen zijn het uitbouwen via effectief agrarisch natuurbeheer en het uitbreiden van situaties waarin boerenpraktijk met natuur wordt gecombineerd.

Emoties

De aanpak met dialoogtafels is goed, vindt Van der Grift. 'Voorafgaand aan de besluitvorming wordt zo alle deskundigheid en kennis verzameld. Dat voorkomt hopelijk dat emoties de besluitvorming overheersen.'

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer