%27Amsterdamse+huisarts+zet+ons+onder+druk%27
Achtergrond
© Persbureau Noordoost

'Amsterdamse huisarts zet ons onder druk'

Artikelen in de Leeuwarder Courant over een Amsterdamse huisarts die zegt ziek te zijn geworden van fijnstof afkomstig van veehouderijen in Oosterzee, hebben veel losgemaakt. Op sociale media uitten voor- en tegenstanders zich. Boeren vinden dat het 'geouwehoer' moet stoppen. 'De arts zet ons continu onder druk.'

Al ruim veertig jaar betrekken met name westerlingen de oude veenhuisjes langs de Gietersevaart in Oosterzee. Enkel een fietspad voert naar de huisjes. 'Je ziet de vissen zelfs zwemmen, zo schoon is de vaart', wijst Jan van den Tweel, die samen met zijn zoon een melkveehouderij met 250 koeien runt. Hij maakt de sloot sinds twee jaar schoon, na een bijeenkomst op zijn bedrijf met recreanten.

Die bijeenkomst kwam er naar aanleiding van de vraag van huisarts Arnoud Robbers en zijn partner Renate Zwiers wat Van den Tweel ging doen met de 35 hectare grond die hij had gekocht, vlak voor de recreatiewoningen. De ondernemer hoopte met de bijeenkomst de onrust weg te nemen.

Bezwaar

Want kort daarvoor had de arts ook al eens bij Henk en Dick de Haan, die samen 400 koeien melken aan de andere kant van de Gietersevaart, voor de deur gestaan, toen zij mest uitreden. 'Hij gaf aan dat ik daar onmiddellijk mee moest stoppen, anders ging hij bezwaar maken tegen de vergunning van een kapschuur. Dat heeft hij ook gedaan, zonder succes', zegt Dick de Haan.

De arts zei dat ik direct met het mest uitrijden moest stoppen

Dick de Haan, melkveehouder in Oosterzee

Zo'n twintig eigenaren van de huisjes kwamen op de bijeenkomst bij Van den Tweel af. 'We hebben uitgelegd dat we sloten gingen dempen om de percelen te vergroten en hebben afgesproken dat we de eerste vijf jaar op 250 meter afstand van de huisjes geen mais gaan telen. Bovendien zegden we toe de sloot te verbreden en te schonen voor de woninkjes', zegt hij.

Goodwill

'Hiermee hebben wij goodwill gekregen van de bewoners', vult zijn zoon Richard van den Tweel aan.

Voor de meeste vakantievierende mensen was hiermee de kous af. Maar de huisarts schreef de ondernemers vrij snel na de bijeenkomst opnieuw een brief, met het voorstel tot aankoop van grond.

Bufferzone

Waar het volgens de boeren vooral om draait, is dat Robbers graag grond wil kopen voor een bufferzone tussen de woningen en de percelen, eerst 1 hectare, later een kwart, en dit niet voor elkaar krijgt. Hij stuurde een brief naar de ondernemers en zette hen hiermee onder druk om grond te verkopen, geven de boeren aan.

De huisarts dreigde in bezwaar te gaan bij het waterschap, als de boeren niet akkoord gingen met de verkoop van de grond.

'We hebben geen grond gekocht om het door te verkopen. Er kan bovendien geen trekker komen op zo'n strook. En we vrezen voor overlast door distels', beredeneert Van den Tweel.

Hetze

Nu hij dat niet voor elkaar krijgt, gooit de huisarts het volgens de ondernemers over een andere boeg. 'Hij zet ons onder druk. Het is een hetze tegen de melkveehouderij. Dit terwijl het aantal stuks vee niet is toegenomen, maar wel is geclusterd. Dat kan ook niet anders, vanwege het verdienmodel in de melkveehouderij.'

En, daarbij komt, stellen de boeren, dat de arts geen last van fijnstof van hun melkveehouderij kan hebben. 'We vermoeden dat de windrichting negen van de tien keer anders is. Het is vaak zuidwestenwind.'

Noord-Brabant

De arts vindt niet dat hij een hetze tegen de melkveehouderij voert. 'Met name uit Noord-Brabant komen verontrustende onderzoeksgegevens over de uitstoot van de intensieve veehouderij. In de buurt van woningen moeten geen grote veehouderijen zitten. Het onderwerp komt te weinig in beeld bij overheden en medische professie', zegt Robbers.

Dat een oorzaak van zijn ziekte eventueel ook de luchtvervuiling in Amsterdam kan zijn of de stoffen die vrijkomen bij het klussen in het huisje, weerspreekt de arts. 'Ik heb ook klachten wanneer ik in de buurt ben van andere veehouderijen.'

Onderzoek

Robbers wil tijdens de raadsvergadering in september pleiten voor een onderzoek naar de gezondheidseffecten voor omwonenden van veehouderijen. De boeren zien zo'n onderzoek positief tegemoet. 'Wij hebben niets te verbergen.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
Meer weer