LTO%2Dambitie+oogst+bewondering+en+verwondering
Analyse
© Haijo Dodde

LTO-ambitie oogst bewondering en verwondering

De reacties op de LTO-ambitie Plantgezondheid 2030 zijn wisselend. Veel maatschappelijke organisaties zijn enthousiast over het voornemen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Vaktechnisch zijn er vraagtekens.

In het jaar 2030 telen Nederlandse akkerbouwers en tuinders alleen nog residuvrije producten zonder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu. Dit staat als ultiem doel omschreven in de ambitie Plantgezondheid 2030 van LTO Nederland. Vorige week was de presentatie tijdens een persbijeenkomst voor landelijke media en agrarische vakbladen. De ambitie oogst zowel bewondering als verwondering.

Natuur- en milieuorganisaties reageren overwegend enthousiast. Milieudefensie noemt het fantastisch dat de landbouwsector zelf inziet dat de huidige teeltsystemen tegen hun grenzen aanlopen. Greenpeace vindt dat LTO met deze ambitie de juiste prioriteit stelt. De organisatie heeft er begrip voor dat de omslag naar een teelt zonder emissie en residu tijd vraagt. Wel benadrukt campagneleider Herman van Bekkem dat naast een visie concrete stappen nodig zijn.

Tweede nota

Voor Natuur & Milieu gaat de ambitie niet snel genoeg. De stichting verklaart dat de intentie van LTO goed is, maar wijst erop dat de gestelde doelen via de Tweede nota duurzame gewasbescherming eigenlijk al in 2023 bereikt zouden moeten zijn. Volgens LTO echter betreffen de doelen in de tweede nota het uitsluiten van normoverschrijdingen en gaat de ambitie 2030 veel verder.

We moeten af van het dogmatisch zoeken naar deeloplossingen en alle beschikbare input gebruiken voor de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen

Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group

De reacties uit de landbouwpraktijk variëren van positief tot gereserveerd. Nefyto, de branchevereniging voor de Nederlandse agrochemie, stelt dat de LTO-ambitie aansluit op de eigen strategie. Ook Nefyto wil emissie van gewasbeschermingsmiddelen minimaliseren, maar acht een nulemissie een stap te ver.

Sprong voorwaarts

Vakblad Boerderij beschouwt in een opiniestuk de ambitie van LTO als een sprong voorwaarts. 'Sympathiek, maar ook riskant', luidt het oordeel. Boerderij merkt op dat een nulemissie met de huidige analysetechnieken alleen kan als er echt geen chemie meer wordt gebruikt.

Vanuit de begeleidingscommissie die betrokken is bij de samenstelling van de LTO-ambitie, komen positieve reacties van bijvoorbeeld de retail en het onderzoek. Albert Heijn juicht het toe dat Nederland zich presenteert als koploper gezonde teelt.

Integrale benadering

Als vertegenwoordiger van het Wageningse onderzoek zegt Plant Sciences Group-directeur Ernst van den Ende dat de kracht van deze ambitie de integrale benadering is. 'We moeten af van het dogmatisch zoeken naar deeloplossingen en alle beschikbare input gebruiken voor de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 6°
  20 %
Meer weer