POV+wil+gelijk+speelveld+en+lastenverlichting
Nieuws
© ZLTO

POV wil gelijk speelveld en lastenverlichting

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil, in het kader van de miljoenennota, dat het kabinet varkenshouders de ruimte geeft om hun duurzame ambities waar te maken.

De POV is blij dat de economie dit jaar met 3,3 procent en volgend jaar met 2,5 procent groeit en dat iedere Nederlander erop vooruitgaat. De varkenssector heeft een belangrijk aandeel in deze groei. De varkenshouderij in Nederland is goed voor ruim 8 miljard euro en 26.000 banen, direct en indirect.

De varkenshouderij wil haar belangrijke bijdrage aan de economie blijven leveren en een onmisbare schakel blijven in de voedselvoorziening. 'De sector blijft dan ook verduurzamen en speelt actief in op de klimaatvraagstukken', aldus POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Oproep

De POV roept het kabinet op de positieve ontwikkelingen in de varkenshouderij in 2018 ruim baan te geven. Zo moet het kabinet volop inzetten op een Europees gelijk speelveld, dus geen nationale wetten en regels boven op Europese wetgeving.

Daarnaast moet verduurzaming niet via wet- en regelgeving worden afgedwongen, maar de markt. Daarbij betaalt de consument via de retailer mee aan meer dierenwelzijns- en milieumaatregelen.

Handhaving

Verder pleit de POV voor een strikte handhaving vanuit de Europese Commissie op lidstaten die zich niet aan de Europese wetten houden, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid of milieu.

Ook moet het nieuwe kabinet volop inzetten op lastenverlichting voor ondernemers. Zo gaat de POV ervan uit dat het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leidt tot een verlaging van tarieven voor keuringen en controles. Uitgangspunt daarbij is dat die tarieven overeenkomen met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Klimaatbeleid

Verder wil de POV dat het nationaal klimaatbeleid op Europees niveau vorm krijgt. Daarmee wordt vastgehouden aan een gelijk speelveld. De verdere klimaataanpak moet in nauwe samenspraak met de sector, bepleit Jansen.

Tot slot wil de POV de ruimte krijgen om het Actieplan Varkenshouderij uit te voeren en zo de sector toekomstbestendig te maken en moet het kabinet de POV ruimte bieden in de vorm van het toekennen van werkbare algemeenverbindendverklaringen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  9° / 5°
  80 %
 • Zaterdag
  5° / -1°
  30 %
Meer weer