Overijsselse+boeren+verbeteren+grondwater
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Overijsselse boeren verbeteren grondwater

Melkveehouders in het Overijsselse project 'Boeren voor Drinkwater' zijn erin geslaagd de kwaliteit van het grondwater in hun omgeving sterk te verbeteren.

Door verlaging van het stikstofbodemoverschot op de bedrijven neemt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater gestaag af. Ook wisten de deelnemende melkveehouders milieuwinst met rendementsverbetering te combineren.

De boeren in de meest kwetsbare zandgebieden in Overijssel kunnen binnen afzienbare tijd voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), verwachten provincie Overijssel, waterbedrijf Vitens, Wageningen University & Research, adviesbureau Royal HaskoningDHV, Countus accountants en adviseurs en stichting Stimuland.

Stikstofbodemoverschot

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat de boeren het stikstofbodemoverschot per hectare wisten te verlagen van 142 kilo per hectare in 2012 tot 94 kilo per hectare. Dit realiseren de deelnemende melkveehouders door gemiddeld 11.700 kilo droge stof gras per hectare te oogsten met 915 VEM en 174 gram ruw eiwit en 17.500 kilo droge stof mais per hectare in de afgelopen drie jaar.

Met een bemesting meer afgestemd op de opbrengst daalde de nitraatconcentratie van 90 milligram naar 75 milligram per liter. De melkveehouders proberen het stikstofbodemoverschot structureel onder de 100 kilo per hectare te houden wat moet leiden tot een nitraatconcentratie van circa 50 milligram per liter.

Kringloopwijzer

De deelnemende melkveehouders maken gebruik van de Kringloopwijzer om hun teelt en bemesting te optimaliseren.

Naast vermindering van de nitraatbelasting van het grondwater is verbetering van het rendement van de boeren een belangrijke doelstelling van het project. Ook op dit terrein wordt vooruitgang geboekt.

Meer voereiwit

Met de optimalisatie van de bedrijfsvoering telen de deelnemende melkveehouders meer eigen voereiwit voor hun veestapels, waardoor er minder voereiwit moet worden aangekocht. In de afgelopen jaren leverde dit een rendementsverbetering op van circa 5.000 euro per bedrijf per jaar.

De milieuwinst is volgens de onderzoekers bemoedigend, maar nog niet voldoende om de drinkwaterwinning in de intrekgebieden veilig te stellen. Daarvoor is het aantal deelnemende melkveehouders verdubbeld.

Experimenteerruimte

Ook wordt gepleit voor experimenteerruimte. De deelnemers zouden graag minder kunstmest willen gebruiken in ruil voor meer organische mest, waarmee de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer