Fosfaatproductie+pakt+lager+uit+door+ruw%2D+en+krachtvoer
Achtergrond
© Koos van der Spek

Fosfaatproductie pakt lager uit door ruw- en krachtvoer

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel pakt voor 2016 lager uit dan eerder werd aangenomen. De totale productie fosfaat uit dierlijke mest komt in 2016 uit op 175,2 miljoen kilo. Een daling van 4,9 miljoen kilo ten opzichte van 2015.

Dat blijkt uit de definitieve cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week publiceerde in haar rapport 'Dierlijke mest en mineralen 2016'.

Deze afname is groter dan de berekeningen vorig jaar december, terwijl het aantal melkkoeien in 2016 nog wel toenam met 120.000. Vooral het fosforgehalte in het ruw- en krachtvoer zorgt voor een lagere fosfaatproductie van het melkvee.

Grasgroei

Dat komt doordat in 2014 het gras door de groeiomstandigheden een hoog fosforgehalte bevatte. In 2015 werd dit gras als kuilvoer verstrekt. In 2016 lag het gehalte in de kuilvoer weer op normale waarden. Ook daalde door maatregelen in het voerspoor het fosforgehalte van mengvoer.

Hierdoor daalde de fosfaatproductie in de melkveehouderij vorig jaar met 3,2 miljoen kilo tot 89,5 miljoen kilo: gemiddeld 39,9 kilo per koe in 2016 tegen 43,1 kilo in 2015.

Varkenshouderij

In de andere sectoren is het beeld divers. De fosfaatproductie in de vleesveesector is nauwelijks gewijzigd, terwijl de varkenshouderij een afname laat zien en de pluimveehouderij een stijging.

Met een daling van 0,9 miljoen kilo zit de fosfaatproductie met 39,2 miljoen kilo van de varkenshouderij nu ruim onder het fosfaatplafond voor deze sector. Dit komt vooral door de krimpende varkensstapel.

Uitdaging

Voor de pluimveehouderij ligt er nog een uitdaging. Het aantal dieren daalde weliswaar in 2016, de fosfaatproductie daarentegen steeg met 0,6 miljoen kilo naar 28,9 miljoen kilo. Dat is 1,5 miljoen kilo boven het sectorplafond.

De mestproductie van schapen, geiten, paarden, pony's, konijnen en pelsdieren is met 1,4 miljoen kilo fosfaat gedaald. Voornaamste oorzaak hiervan is dat het CBS veel bedrijven uit deze sectoren niet meer tot landbouwbedrijven maar als hobbybedrijven bestempeld.

Variëren

Toch moet de veehouderij zich niet rijk rekenen, stelt Frits Mandersloot manager sectoren bij LTO Nederland. 'De gehaltes in het ruwvoer voor melkvee kunnen van jaar op jaar variëren.'

Hij wijst er verder op dat de melkveesector voor het grootste effect zorgt om onder het fosfaatplafond te komen. 'Het is van belang dat we met de reductie van het aantal dieren koers houden. En dat we vast blijven houden aan de lagere fosforgehaltes in het krachtvoer.'

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer