Melkveehouderij haalt nu al doel fosfaatreductie

De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Vasthouden aan het reductieniveau blijft echter wel noodzakelijk

Melkveehouderij+haalt+nu+al+doel+fosfaatreductie
© Persbureau Noordoost

Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met de verlaging van het fosforgehalte in mengvoeders en de subsidieregeling voor stoppers heeft het fosfaatreductieplan tot een reductie geleid van 8,3 miljoen kilo, meldt Van Dam.

Dankzij de inspanningen van de sector zal de fosfaatproductie dit jaar volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitkomen op 171,7 miljoen kilo en dus onder het plafond (172,9 miljoen kilo) komen dat de Europese Unie heeft gesteld. Daarmee is behoud van de derogatie dit jaar en uitzicht op een nieuwe periode van derogatie vanaf 2018 dichterbij gekomen.

Derogatie

Met dit bereikte resultaat moet de staatssecretaris op korte termijn het gesprek met de Europese Commissie starten over een nieuwe periode van derogatie. Om die onderhandelingen tot een succes te maken is het wel noodzakelijk dat de melkveehouderij de komende maanden vasthoudt aan het fosfaatreductieplan.

De cijfers laten zien dat de sector met een groot succes het doel van de regeling heeft gehaald. 'Eerder en sneller dan verwacht, zegt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij namens de sectorpartijen LTO Nederland, NZO, NMV en NAJK.

'Dit succes is een opsteker in de onderhandelingen met de Europese Unie over het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het resultaat is te danken aan het feit dat nagenoeg alle ruim 17.000 melkveehouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om de reductiedoelstelling voor hun bedrijf te halen. De ingreep was en is pijnlijk, maar noodzakelijk', aldus de vakgroepvoorzitter.

'Het behoud van derogatie is altijd in het belang van de sector geweest. Nederland moet nu onder het fosfaatplafond blijven om te voldoen aan de voorwaarde die de Europese Unie aan derogatie stelt.'

Indrukwekkend

Namens alle sectorpartijen wijst Romijn op het belang om vast te houden van de gerealiseerde reductie de komende tijd. 'De melkveehouderij heeft de afgelopen maanden een indrukwekkende prestatie geleverd. De noodzakelijke aanpassingen en het voorwaardelijk buiten de regeling plaatsen van grote groepen melkveehouders zetten de solidariteit helaas onder druk. Dat kan het eindresultaat in gevaar brengen.'

De sectorpartijen roepen melkveehouders dan ook op de gelederen gesloten te houden om derogatie niet opnieuw op het spel te zetten. Ook Van Dam dringt daar in de brief op aan. 'Als de behaalde reductie de rest van dit jaar wordt bestendigd, dan kan Nederland aan het eind van het jaar voldoen aan de Europese verplichtingen. Deze constatering betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen.'

Onzekerheden

Volgens de staatssecretaris zijn er diverse onzekerheden die de resultaten in de tweede helft van dit jaar kunnen beïnvloeden, zoals het fosforgehalte in het ruwvoer dat in 2017 wordt geoogst en de ontwikkeling van de gemiddelde melkproductie per koe.

Er is rekening gehouden met de verwachting dat onder andere de groei van andere veesectoren dan de melkveehouderij en het verwachte fosforgehalte in de ruwvoeropbrengsten tot een vermindering van de door de melkveesector bereikte fosfaatreductie van 0,5 miljoen kilo leiden. Dit is meegenomen in de prognose door het CBS van de totale fosfaatproductie per 1 juli 2017 van 171,7 miljoen kilo.

Groot risico

Het grootste risico voor de tweede helft van 2017 is het mogelijke effect van de kort gedingen en het spoedappel op de omvang van de melkveestapel en de fosfaatreductie, schrijft Van Dam. 'Het is essentieel dat de sector volledig achter het fosfaatreductieplan blijft staan en de aandacht niet laat verslappen. Als individuele melkveebedrijven als gevolg van de gerechtelijke uitspraken ervoor kiezen om in de laatste maanden van dit jaar de melkveestapel weer uit te breiden en als gevolg hiervan het fosfaatreductiepakket niet slaagt, dan heeft dit consequenties voor de gehele zuivelsector.'

De staatssecretaris ziet geen mogelijkheden eventuele tegenvallers op te vangen door in de resterende maanden van dit jaar aanvullende maatregelen te nemen. 'Er ligt dan ook een grote verantwoordelijkheid bij alle individuele melkveehouders en betrokken sectororganisaties om de geboekte resultaten de resterende maanden van dit jaar te bestendigen en ervoor te zorgen dat er geen terugval optreedt.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  11° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer