Nederland kan nu mineraalconcentraat regelen

Nederland kan voor zichzelf een uitzondering maken voor het gebruik van mineralenconcentraat in de landbouw. Een opname in het eigen actieprogramma Nitraatrichtlijn kan een volgende stap zijn naar een brede Europese acceptatie van deze kunstmestvervanger.

Nederland+kan+nu+mineraalconcentraat+regelen
© John van Vught

.
In september overlegt de vaste Kamercommissie van Economische Zaken met minister Henk Kamp, die aftredend staatssecretaris Martijn van Dam vervangt, over het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Volgens Harry Kager, LTO-beleidsspecialist Water en Bodem bij ZLTO en LTO, biedt het zesde actieplan Nederland de mogelijkheid om voor mineralenconcentraten dezelfde status te regelen als die kunstmest heeft.

Op orde

'Bij het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn waren we nog niet zo ver met de pilots. Inmiddels kunnen we aantonen dat de borging van de kwaliteit en het effect op de bodem van de mineralenconcentraten op orde zijn', zegt Kager.

Als LTO stonden we lang alleen in dit dossier, maar je merkt dat mestregelgeving ook in andere landen begint te knellen

Harry Kager, LTO-beleidsspecialist Water en Bodem bij ZLTO en LTO

'We zijn er al sinds 2009 mee bezig. In het kader van de circulaire economie hoort het in het nieuwe actieprogramma. De derogatie geldt voor onbewerkte dierlijke mest. Er is geen reden meer om mineralenconcentraten daar nog onder te laten vallen.'

Voorstander

Eerder dit jaar schreef Van Dam aan de Tweede Kamer dat hij er voorstander van is om mineralenconcentraat niet langer aan te merken als dierlijke mest, maar als kunstmest. Hij zegde toe dit verzoek mee te nemen in gesprekken met de Europese Commissie over de totale derogatie vanaf 2018.

Daarnaast pleit Nederland in de raadswerkgroep die de herziening van de EU-meststoffenverordening behandelt, voor harmonisatie van Europese regelgeving op dit gebied. Een twistpunt is de bepaling 'industrieel bewerkt'. Volgens de huidige interpretaties zouden mineralenconcentraten hier niet aan voldoen.

Stikstofwerking

'Mineralenconcentraten zijn wel degelijk industrieel bewerkt. Het is een totaal ander product dan dierlijke mest. De stikstofwerking is vergelijkbaar met verschillende kunstmestsoorten en er komen bij het uitrijden lagere emissies vrij. Bovendien ligt de CO2-footprint lager dan bij KAS (kalkammonsalpeter). Kortom, het kan worden aangemerkt als een vorm van kunstmest.'

De kwestie zweeft al een tijdje tussen Den Haag en Brussel. 'Sharon Dijksma, Van Dams voorganger, zou de status van mineralenconcentraten al regelen', zegt Kager.

'Ik denk dat de Europese Commissie nu akkoord zal gaan, want ze is zelf bezig met een nieuwe meststoffenverordening met daarin standaarden en minimumeisen voor meststoffen. De achterliggende gedachte daarbij is meer ruimte voor circulaire meststoffen. In dat licht zou het goed passen als Nederland als gidsland kan dienen.'

Roepende in woestijn

Diverse Nederlandse politieke partijen maken zich in het Europees Parlement sterk voor het toestaan van mineralenconcentraten, signaleert Kager. Lange tijd waren zij roepende in de woestijn.

Onlangs gaf Kager aan de Europese collega's van Copa-Cogeca een presentatie over mineralenconcentraten. 'Als LTO stonden we lang alleen in dit dossier, maar je merkt dat mestregelgeving ook in andere landen begint te knellen. In Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Italië krijgen boeren ook met strengere normen te maken. Daarnaast groeit het bewustzijn dat circulaire meststoffen belangrijk zijn voor de verduurzaming van de sector.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer