Staarten+tellen%2C+duidelijk
Column
© Jan Jong

Staarten tellen, duidelijk

Vorige week kregen we een nieuwsbrief van LTO met duidelijkheid over de generieke korting die melkveehouders krijgen opgelegd. De 4 procent korting van het huidige fosfaatreductieplan is al pijnlijk, dus de hoogte van de 8,3 procent korting zal voor velen een vervelende verrassing zijn.

Het valt op dat in de nieuwsbrief de term 'duidelijkheid' zo expliciet wordt gebruikt. De invoering van fosfaatrechten is door onze staatssecretaris gekoppeld aan een nieuwe derogatie. Hier is nog geen zicht op. Verder is een deel van de korting gebaseerd op de knelgevallenregeling. Pas gestarte bedrijven die onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, krijgen een deel van de benodigde rechten uit de stroppenpot.

De grote vraag is hoeveel er nog extra gekort dient te worden, wanneer de rechter ook andere bedrijven als knelgeval bestempelt. Dat dit gaat gebeuren, ligt nogal voor de hand. Waarom zouden starters met verplichtingen wel rechten krijgen en groeiers met onomkeerbare verplichtingen niet? Tijdens de rechtszaken tegen het fosfaatreductieplan werden 52 van deze bedrijven om deze reden immers ook al vrijgesteld van reductie.

Volgende pijnpunt wordt de berekende sectorale fosfaatproductie. Deze wordt onder meer berekend aan de hand van het fosforgehalte in het ruwvoer. Deze gehaltes zijn in de voorjaarskuilen hoger dan gemiddeld, dus zal ook de fosfaatproductie komend winterseizoen hoger liggen. Ook hiervoor moet volgend jaar een korting worden doorgevoerd.

Voorlopig is de term 'duidelijkheid' in het fosfaatdossier nog niet van toepassing. Eerst zullen de nodige rechtszaken afgerond moeten zijn. De jaarlijkse afhankelijkheid van de ruwvoeruitslagen zorgt voor steeds terugkerende onduidelijkheid. Het fosfaatplafond is ooit ingevoerd om de Nederlandse veestapel te begrenzen. De sector had een voorkeur voor een begrenzing op fosfaat, omdat de grootte van de veestapel dan met kunstgrepen als de Kringloopwijzer nog iets zou zijn op te rekken.

Er gaan steeds meer geluiden op dat groei van de veestapel niet meer gewenst is. Samen met genoemde fluctuatie van de ruwvoergehaltes lijkt me dit een goede reden om een andere, strakke begrenzing van de veestapel uit te onderhandelen in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Gewoon forfaitair staarten tellen, duidelijk.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer