Boeren+krijgen+geen+schadevergoeding+noodweer
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Boeren krijgen geen schadevergoeding noodweer

Waterschap De Dommel wijst merendeel van de 323 schadeclaims vanwege de extreme regenbuien en wateroverlast in Zuidoost-Brabant af.

Vooral boeren en tuinders kampten een jaar geleden met schade aan gewassen en percelen. Zij vinden dat waterschap De Dommel nalatig is geweest bij het maaien en baggeren van sloten, verstoppingen van duikers en de afvoeren van stedelijk water.

Het overgrote deel van de claimanten krijgt geen schadevergoeding, omdat de schade niet te verwijten zou zijn aan het waterschap. Dat deed wat het moest doen en is dus niet aansprakelijk, vindt ook WA-verzekeraar Centraal Beheer.

Niet rechtvaardig

'Juridisch gezien zal het wel kloppen', zegt Gerard Nabuurs. 'Maar de uitspraak komt niet tegemoet aan het rechtvaardigheidsgevoel van de boeren en tuinders.' Volgens de ZLTO-portefeuillehouder Water kijkt waterschap De Dommel niet naar de praktijk, maar naar de letter. 'Volgens het waterbeheerplan moet het waterschap eens in de zeven jaar baggeren. Maar dat zegt niets over de hoeveelheid bagger die aanwezig is in een sloot.'

Dat het grootste deel van de schadeclaims wordt afgewezen neemt niet weg dat het waterschap naar eigen zeggen in enkele gevallen wel iets te verwijten valt. Watergraaf Peter Glas noemt een voorbeeld: 'Op dertien plekken in ons beheergebied zien we dat we iets níet hebben gedaan, wat wél had gemoeten. Denk aan een verstopte duiker. Een schade-expert zoekt uit in hoeverre deze knelpunten schade hebben veroorzaakt of verergerd. Dit leidt mogelijk tot een schadevergoeding.' Het gaat hierbij om vijftig schadedossiers.

Toekomstig beleid

Direct na de wateroverlast drong het algemeen bestuur van waterschap De Dommel aan op een zorgvuldig proces met alle betrokkenen. Er zijn keukentafelgesprekken geweest met gedupeerden. Daarnaast hebben betrokken partijen, waaronder ZLTO, om de tafel gezeten om te praten over het toekomstige waterbeleid. Daaruit is Leven-de-Dommel voortgekomen, een actieplan voor een klimaatbestendig waterbeheer in stad en buitengebied. Dit intensieve traject maakt dat de schadeafhandeling veel tijd heeft gevraagd.

Nabuurs: 'Het waterschap is van begin af aan duidelijk geweest over de te volgen route. Maar boeren met flinke schade hebben daar niets aan.' Wel is de ZLTO-bestuurder te spreken over het actieplan en de extra investeringen van 10 tot 15 miljoen euro in maatregelen voor een klimaatbestendiger watersysteem. 'Het waterschap heeft geleerd van de malaise van vorig jaar.'

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer