Pachtnormen+dalen+fors
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Pachtnormen dalen fors

De pachtnormen voor 2017 dalen fors vergeleken met de normen van vorig jaar. De daling verschilt per pachtregio, van 4 procent in Zuidwest-Brabant tot 23 procent in het zuidwestelijk akkerbouwgebied.


Dat blijkt het overzicht dat staatssecretaris Martijn van DAM van Economische Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit.

De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio. In de IJsselmeerpolders ligt de pachtprijs het hoogst met 1.049 euro per hectare. De laagste pachtprijs is in Waterland en de Droogmakerijen met 414 euro per hectare.

Slecht jaar

De lagere pachtnormen in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij zijn te verklaren door de slechte bedrijfsresultaten in het jaar 2015, schrijft Van Dam aan de Tweede Kamer. 'Dit slechte jaar is aan de berekening van de pachtnormen toegevoegd, terwijl het jaar 2010, met gemiddelde bedrijfsresultaten, uit de berekening is weggevallen.'

Voor de akkerbouw valt een zeer goed jaar voor het inkomen (2010) uit de berekening en komt er een gemiddeld inkomensjaar (2015) voor in de plaats. 'Vooral het zuidwestelijk akkerbouwgebied scoort ten opzichte van andere akkerbouwgebieden vrij laag en laat veel grotere schommelingen in de grondbeloning zien. Dit komt omdat het gebied een van de meest 'zuivere' akkerbouwgebieden is', aldus de staatssecretaris.

De inkomensschommelingen in de akkerbouw zijn over het algemeen groter dan in de melkveehouderij, stelt de bewindsman verder. 'De jaren 2011 en 2014 waren qua inkomen slechte jaren voor de akkerbouw, maar voor de melkveehouderij vrij goede jaren. In meer gemengde gebieden hebben de inkomensfluctuaties in de akkerbouw en melkveehouderij elkaar soms 'opgevangen'. Verschillen in de inkomensontwikkelingen tussen de akkerbouwgebieden kunnen ook voortvloeien uit verschillen in bouwplan.'

Bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen worden verhoogd met 1,3 procent, de gemiddelde bouwkostenindex over 2012-2016.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 2,8 procent (inflatie van 0,6 procent plus 2,5 procent).

De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel. Per 1 juli 2016 stijgen de huurprijsgrenzen met 0,3 procent (inflatie over 2016).

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 6°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  10 %
Meer weer