Van+Dam+wil+weten+wat+meer+weiden+kost
Nieuws
© Ruud Ploeg

Van Dam wil weten wat meer weiden kost

Het nieuwe onderzoek naar mogelijkheden om meer koeien de wei in te krijgen, gaat nadrukkelijk aandacht besteden aan de extra kosten voor de melkveehouder. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) meldt dat aan de Tweede Kamer.

De WUR en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) buigen zich de komende maanden over de vraag wat de mogelijkheden zijn om het aandeel weidende melkkoeien te verhogen. Dit bovenop de stappen die al zijn gezet, bijvoorbeeld in het convenant Weidegang.

De opdracht voor het onderzoek komt van staatssecretaris Van Dam, op aandringen van de Tweede Kamer. Enkele maanden geleden nam het parlement nog een motie aan die vraagt om wettelijke maatregelen.

Zes opties

Van Dam maakt nu in een brief duidelijk dat de onderzoekers maximaal zes opties gaan uitwerken. Drie daarvan betreffen de inzet van maatregelen die weidegang stimuleren. Drie andere betreffen verschillende vormen van een wettelijke verplichting.

In de opdracht voor het onderzoek staat dat bij alle opties de mogelijke financiële gevolgen voor melkveebedrijven goed uitgewerkt moeten worden. De kosten voor de overheid en voor andere partijen worden alleen in grote lijnen in beeld gebracht.

Eind juli klaar

Het onderzoek van WUR in CLM is eind juli klaar, aldus Van Dam, wat later dan eerder was afgesproken. De reden daarvoor is dat de benodigde expertise maar beperkt beschikbaar is.

Bekijk meer over: