Milieukeur certificatieschema op de schop

GroentenFruit Huis en Stichting Milieukeur (SMK) gaan gezamenlijk het Milieukeur certificatieschema vernieuwen.


De twee partijen hebben hierover afspraken gemaakt. De Milieukeur certificatieschema's voor open en bedekte teelten worden praktischer en doelgerichter, aldus de twee partijen. Uitgangspunt bij de vernieuwing is dat de milieuwinst ten minste gelijk blijft en dat de eisen een kwalitatief goed product en een economisch verantwoorde teelt toelaten.

De ambitie is om met de schema's op het terrein van duurzaamheid internationaal voorop te lopen. 'De groente- en fruitsector heeft al langer de behoefte om te verduurzamen. De roep van diverse NGO's en retailers heeft het proces versneld om te komen tot een certificeringssysteem waarmee de verduurzaming wordt geborgd', aldus GroentenFruit Huis en SMK.

Begeleidingscommissie

De voorstellen voor verduurzaming van de groente-, fruit- en paddenstoelenteelt, die een werkgroep van GroentenFruit Huis hiervoor heeft ontwikkeld, worden binnen een begeleidingscommissie van SMK voor implementatie verder uitgewerkt. Deze begeleidingscommissie zal bestaan uit een aantal leden van de werkgroep en worden aangevuld met vertegenwoordigers uit de voedingstuinbouw, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De commissie ontwikkelt voorstellen voor herziening. Het College van Deskundigen toetst deze en brengt ze ter sprake in een hoorzitting, voordat een besluit wordt genomen tot aanpassing. Het is de bedoeling dat dit allemaal dit jaar gebeurt zodat in 2018 kan worden gestart met een vernieuwd Milieukeur.

Meerdere bijstellingen

Omdat de overschakeling naar Milieukeur voor veel telers en teelten nieuw is en het certificatieschema wordt herzien, zal het schema de komende seizoenen waarschijnlijk meerdere bijstellingen kennen, stellen de samenwerkende partijen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
 • Maandag
  24° / 15°
  40 %
Meer weer