Ruilplan voor landinrichting Staphorst is klaar

Het ruilplan voor de landinrichting Staphorst is vastgesteld. Dit besluit van de uitvoeringscommissie voor de landinrichting Staphorst is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de herverkaveling in die gemeente.

Het ruilplan laat zien dat de verkaveling van veel landbouwbedrijven behoorlijk wordt verbeterd. Huiskavels worden vergroot en veldkavels worden bij elkaar gelegd en komen zo mogelijk dichter bij huis. Dat heeft voor de boeren als voordeel dat zij efficiënter kunnen werken en daarmee kosten kunnen besparen. De uitvoeringscommissie heeft het ruilplan op 20 april vastgesteld tijdens een openbare vergadering in Staphorst.

Twee jaar

De uitvoeringscommissie is ruim twee jaar bezig geweest om op grond van alle ingediende zienswijzen tot een kwalitatief goed ruilplan te komen. 'Voor de uitvoeringscommissie was het niet altijd even gemakkelijk: er moesten keuzes worden gemaakt', aldus voorzitter Joop Alssema. 'Een aantal eigenaren ziet dat hun eerste en soms ook tweede wens niet ingewilligd wordt. Dat geeft teleurstelling en bij sommigen gaat dat gepaard met emoties. Ik begrijp dat.'

Verbeteringen

De extra uitgevoerde kwaliteitstoets heeft ook tot verbeteringen geleid. De betrokkenheid vanuit de streek en de medewerking die de commissie kreeg bij het bespreken van de verbetervoorstellen , zorgden voor een ruilplan dat in de ogen van de uitvoeringscommissie nadrukkelijk van betere kwaliteit is dan het ontwerp-ruilplan dat in 2014 ter inzage lag. 'Dit ruilplan is een belangrijke stap voor verbetering van de verkaveling in Staphorst' aldus Joop Alssema.

Beroep

Tegen het vastgestelde ruilplan kan nog beroep worden aangetekend door diegenen die eerder al een zienswijze hadden ingediend. Naar verwachting kan dat in september/oktober. Het ruilplan ligt dan ter inzage.

Ook worden nog werkzaamheden uitgevoerd om de landbouwkavels geschikt te maken voor de nieuwe eigenaren. De commissies verwacht dat de boeren hun toedeling begin 2019 in gebruik kunnen nemen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer