LTO+twijfelt+over+fonds+Twenterand
Nieuws
© persbureau Roel Dijkstra

LTO twijfelt over fonds Twenterand

LTO Noord West Twente twijfelt nog over het nut voor boeren van het ondernemersfonds waarmee Gemeente Twenterand bezig is. Ook de recreatiesector zet er vraagtekens bij.

Via een toeslag op de OZB voor bedrijfsgebouwen wil Twenterand een fonds vormen waarmee de diverse economische sectoren activiteiten uit kunnen bekostigen, zoals de intocht van Sinterklaas. Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf gaat het dan om een bijdrage van zo'n 150 euro per jaar.

Afdelingsbestuurder Gerhard Hoff zegt nog niet echte enthousiast te worden van de plannen. 'Agrarische gebouwen zijn nogal wat waard en er zijn er relatief veel van in de gemeente. Ook moeten we er dan een organisatie voor op poten zetten. En als zo'n heffing is ingevoerd kom je er ook niet zo makkelijk meer vanaf.'

Het initiatief tot het oprichten van een fonds komt van de industrie en de detailhandel. Het is de bedoeling dat van de gelden die zo worden opgehaald naar rato bij de betreffende deelsector terecht komt, legt Marijke Schipper van Twenterand uit. 'De agrarische sector is de laatste tijd nogal op de voorgrond. Het biedt ook kansen om met de gelden goede dingen te doen, zoals het stimuleren van innovatie.'

Terugstorten

Hoff stelt vast dat de landbouw instelling van een Ondernemersfonds waarschijnlijk niet kan tegenhouden. 'Maar we kunnen het geld dat wordt opgehaald bij agrarische bedrijven altijd weer terugstorten.'

Voorlopig is Twenterand de enige gemeente in Overijssel die werkt aan de oprichting van een Ondernemersfonds. In Noord-Nederland zijn sommige gemeente al verder. Daar wordt de landbouw uitgezonderd, of wordt een terugbetalingsregeling getroffen.

Schipper benadrukt dat alles nog open ligt hoe het Ondernemersfonds wordt ingericht. 'En als de landbouw het beheer van het fonds te veel werk vindt, willen we hierin als gemeente wel faciliteren.'

Bekijk meer over: