Niveau campylobacter in kip blijft dalen

Volgens de onlangs verschenen monitoringsrapportage over 2016 van sectororganisatie Nepluvi blijft het jaarlijks gemeten campylobacterniveau bij pluimvee(vlees) dalen. De Nederlandse pluimveevleessector werkt al jaren aan de bestrijding van de schadelijke bacterie.

Niveau+campylobacter+in+kip+blijft+dalen
© Michiel Elands

Sinds de monitoring door Nepluvi in 2009 voor in Nederland geproduceerd pluimveevlees is gestart, is het percentage gevonden campylobacterniveau op eindproducten met waarden boven de 1.000 kolonievormende eenheden per gram jaarlijks gedaald van 9,8 in 2009 naar 3,9 in 2016. Op aangevoerde Nederlandse slachtkuikens daalde het percentage van 53 in 2011 naar naar 44,5 in 2016.

Uit de campylobacterrapportage 2016 van Nepluvi blijkt dat slachterijen die relatief weinig positieve koppels aanvoeren, gemiddeld lagere campylobacteraantallen op de geslachte eindproducten vinden. De Nederlandse pluimveevleessector vindt het haar verantwoordelijkheid om het campylobacterniveau op pluimveevlees zo laag mogelijk te houden.

Mensen

Kippen zelf worden niet ziek als ze de campylobacterbacterie bij zich dragen. Mensen hebben wel kans om ziek te worden door deze bacterie, met name als ze hier grote hoeveelheden van binnenkrijgen. Omdat vooral de hogere waarden een groter risico vormen voor campylobacterbesmettingen bij de mens, heeft de pluimveesector haar pijlen gericht op het verminderen van deze hoge waarden op pluimveevlees (minder dan duizend kolonievormende eenheden per gram).

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat als mensen aan lage hoeveelheden campylobacter worden blootgesteld, dit hun weerstand tegen de bacterie verhoogt. Toch geeft beleidsmedewerker Mark den Hartog van Nepluvi aan: 'Het nastreven van een algehele nulnorm voor campylobacter is niet haalbaar, maar ook niet aan te raden.'

Wasstappen

Slachterijen proberen steeds verbeteringen door te voeren in het slachtproces, bijvoorbeeld door de toevoeging van extra wasstappen in het slachtproces. Hoewel het lastig is te kwantificeren, zouden de extra maatregelen die in 2016 zijn genomen een gunstig effect kunnen hebben gehad, zegt Den Hartog. 'Daarbij is ook een gelijklopende dalende trend van het aantal met campylobacter besmette aangevoerde koppels vleeskuikens aan Nederlandse slachterijen waar te nemen.'

Vervolgonderzoek legt meer de nadruk op het verminderen van campylobacter positieve koppels. Zo wordt bijvoorbeeld in het kader van het goedgekeurde PPS 2017-051-onderzoek 'Campylobacterbeheersing in de pluimveesector' bekeken of het verbeteren van de bedrijfshygiëne en het plaatsen van vliegennetten besmetting van pluimvee kan voorkomen.

Speerpunt

Algemeen secretaris Peter Vesseur van Nepluvi zegt trots te zijn op de bereikte resultaten in Nederland. 'Beheersing van campylobacter is in Nederland al jaren een speerpunt en dat werpt zijn vruchten af. We hebben hier een duidelijke voorloperpositie ingenomen. In andere lidstaten van de Europese Unie neemt de aandacht toe en in enkele lidstaten worden ook mogelijkheden voor verdere verbetering onderzocht. Ons streven is om nog meer te bereiken en de aandacht voor aanpak op het pluimveebedrijf kan daar een belangrijke volgende stap in zijn.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  16° / 10°
  25 %
 • Zondag
  17° / 5°
  10 %
 • Maandag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer