Aandeel+soja+in+rantsoen+bepaalt+fosfaatreductie
5 vragen
© Huisman Media

Aandeel soja in rantsoen bepaalt fosfaatreductie

Voeradviseurs krijgen veel vragen over de mogelijkheden om mee te doen aan het voerspoor. Varkenshouders kunnen daar vanaf april vrijwillig voor intekenen. Doel is de fosfaatproductie in 2017 met een miljoen kilo te verlagen. De mogelijkheden daartoe hangen vooral af van hoeveel soja er al in het rantsoen zit.

1 Kan het fosforgehalte in varkensvoeders omlaag?


Hoeveel verteerbaar fosfor voer minimaal moet bevatten, is bekend. Die ondergrenzen mogen niet onder druk komen, wanneer het fosforgehalte in een voer verandert. In het gros van de varkensvoeders zit verteerbare fosfor op de ondergrens omdat een lagere fosfaataanvoer leidt tot een lagere fosfaatafvoer, dus lagere mestafzetkosten.

2 Wat is van belang van bruto- en nettofosfor?


Fosfaatarm voer is voer met een laag brutofosforgehalte en een hoge verteerbaarheid. Dat zijn meestal de kwalitatief betere grondstoffen. In de praktijk bepaalt de eiwitgrondstof het verschil tussen bruto- en nettofosfor in een voer.

Soja is de beste eiwitgrondstof met de hoogste fosforefficiëntie. Door meer soja toe te voegen kan het fosfaatgehalte in het voer het effectiefst omlaag. Maar dat past niet bij een overheidsbeleid gericht op meer regionaal eiwit. Europese eiwitgrondstoffen zijn raapschroot, zonnebloemzaadschroot, tarwegries, tarwegistconcentraat of weipermeaat.

3 Is er nog winst te halen uit fosfaatefficiëntie?


Naast het fosfaatgehalte in het voer wordt de efficiëntie bepaald door technische resultaten en genetica/sekse. Wat dat laatste betreft: vleesrijke dieren leggen meer fosfaat vast dan vette dieren. Welk ras wordt gemest, hangt af van de markt. Beren mesten is uit oogpunt van fosfaatvastlegging gunstiger dan zeugen of borgen mesten.

Voer is vaak zo'n grote kostenpost dat elke ondernemer scherp is op de voederconversie. Meer fytase toevoegen heeft ook niet veel effect. Dat enzym wordt al maximaal ingezet.

4 Wat kost 0,2 procent betere efficiëntie?


0,2 procent efficiëntieverbetering (van 4,8 naar 4,6 procent) is te realiseren door een groter aandeel soja in het voer op te nemen. Dat kost nu 40 cent per 100 kilo voer, oftewel 1 euro per vleesvarken en 3 euro per vleesvarkensplaats per jaar. De sojaprijs is nu redelijk concurrerend met andere eiwitbronnen. Grotere prijsverschillen liggen meer voor de hand.

5 Met welke voeders is winst te halen?


Met zeugendrachtvoer en vleesvarkensvoer. Voor drachtvoeders gelden welzijneisen, onder andere voor de hoeveelheid ruwe celstof. Dat zit juist weer in grondstoffen met een lagere fosfaatefficiëntie.

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer