Vergunningen+mestinstallatie+Twence+terecht+verleend
Nieuws
© Twence

Vergunningen mestinstallatie Twence terecht verleend

De rechtbank Overijssel oordeelde deze week dat de vergunningen voor de mestinstallatie die Twence in Zenderen wil bouwen terecht zijn verleend. Tegen de vergunningverlening was beroepen aangetekend.

Vorige maand bracht Twence ook resultaten naar buiten van een onderzoek naar de gezondheidseffecten van een toekomstige mestverwerkingsinstallatie. Uit onderzoek van de GGD bleek dat de effecten van deze installatie voor mens en milieu nihil zijn.

Zes uitspraken

Er waren meerdere beroepen ingediend tegen de door de provincie Overijssel verleende omgevingsvergunning en de door het waterschap Vechtstromen verleende watervergunning.

De beroepen waren ingediend door verschillende partijen, waaronder omwonenden, Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt en Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen (Dorpsraad), het college van B en W van Borne en de raad van de gemeente Borne.

In totaal deed de rechtbank Overijssel afgelopen maandag uitspraak in zes zaken, waarbij de provincie en het waterschap aan het langste eind trokken en daarmee ook Twence.

Niet-ontvankelijk of ongegrond

De rechtbank verklaarde de beroepen van de raad van Borne niet-ontvankelijk want alleen het college mag een beroep instellen tegen de verleende vergunningen.

Ook een ander beroep werd niet-ontvankelijk verklaard, omdat de betreffende persoon niet op persoonlijke titel een zienswijze had ingediend.

Het beroep van het college van burgemeester en wethouders van BorneW was wel ontvankelijk, maar werd door de rechtbank ongegrond verklaard. Ook de twee stichtingen en omwonenden kregen geen gelijk van de rechtbank.

2018

Twence hoopt begin 2018 de mestverwerkingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen op te leveren en in gebruik te kunnen nemen. De bedoeling is dat er jaarlijks 250 kton mest wordt verwerkt tot exportwaardige fosfaatmeststof en kaliummeststof. De restanten worden vergist voor het winnen van energie.

De geplande installatie moet ongeveer een kwart van het mestoverschot in de regio verwerken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer