Van+Dam+pakt+knelpunten+gewasbescherming+aan
Nieuws
© DIRK HOL

Van Dam pakt knelpunten gewasbescherming aan

Staatssecretaris Martijn van Dam meldt dat hij bereid is om op ambtelijk niveau samen met betrokken organisaties mee te werken aan de aanpak van actuele knelpunten voor de ontwikkeling van duurzame gewasbescherming.

Van Dam schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Carla Dik-Faber van de Christen Unie. Dik-Faber was vooral benieuwd naar een reactie van de bewindsman op de brandbrief waarin LTO Nederland, Greenport Holland en de Brancheorganisatie Akkerbouw aandacht vragen voor elf knelpunten in de gewasbescherming.

De knelpunten hebben volgens deze organisaties betrekking op het middelenpakket in kleine teelten, de toelating van zogeheten laag-risico middelen, de regelgeving rond vrijstellingen, het gebruik van biociden en de randvoorwaarden voor een beleid in Europa op basis van een gelijk speelveld.

Vergt veel tijd

Van Dam benadrukt dat het de ambitie is van het kabinet om de transitie naar duurzame gewasbescherming te versnellen en dat er al veel stappen in de goede richting zijn gezet. Hij erkent echter ook dat het harmoniseren van toelatingen en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijd vergt.

Hij stelt dat het optimaliseren van toelating voor kleine gewassen een continu proces is. 'Daarvoor probeer ik de ruimte die er nationaal is optimaal te benutten. Maar ook Europees is hiervoor aandacht.'

Voor de versnelde toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen verwijst Van Dam naar de Green Deal die hiervoor is afgesloten met diverse ketenpartijen. Over vrijstellingen en de mogelijkheid om voor een toepassing het belang voor de geïntegreerde gewasbescherming te laten meewegen, zal de staatssecretaris de Kamer binnenkort nader informeren.

Collectieve onderzoeksprojecten

Ook wijst Van Dam erop dat Economische Zaken al vele jaren budget beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van kennis en innovatie over duurzame gewasbescherming. Voor een collectieve cofinanciering van relevante onderzoeksprojecten kunnen brancheorganisaties vanuit de sector volgens hem inmiddels een algemeenverbindendverklaring aanvragen.

Weer

 • Woensdag
  22° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 9°
  50 %
Meer weer