Beheerplannen+natuur+Laag+Holland+vastgesteld
Nieuws
© Mike Schellart

Beheerplannen natuur Laag Holland vastgesteld

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland hebben de beheerplannen voor vier Natura 2000 gebieden in Laag Holland definitief vastgesteld.

Ook de Ministeries van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben dat gedaan. De beheerplannen zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving en bedoeld om deze in internationaal opzicht unieke natuurgebieden in stand te houden.

De eerder opgestelde beheerplannen hebben van 6 juli tot 16 augustus 2016 ter inzage gelegen. De reacties die daarop zijn ontvangen hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de beheerplannen.

Drones

Een van de toevoegingen is dat voor het gebruik van drones in de gebieden een vergunning nodig is, tenzij het gaat om gebruik door de terreineigenaar voor beheer en inrichting, monitoring of toezicht.

Om de natuur van de veenweidegebieden van Laag Holland te beschermen zijn vijf Natura 2000 gebieden aangewezen. Dat zijn Eilandspolder, polder Westzaan ,Wormer - en Jisperveld & Kalverpolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en Polder Zeevang. De looptijd van de plannen is zes jaar. De vier nu vastgestelde plannen gelden van 29 december 2016 tot 28 december 2022. Het plan voor de polder Zeevang was in 2013 al vastgesteld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer