Erfemissiescan+nu+ook+voor+bloembollenteelt
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Erfemissiescan nu ook voor bloembollenteelt

De erfemissiescan is nu uitgebreid met specifieke onderdelen voor de bloembollenteelt en daarmee nog veelzijdiger geworden. De uitbreiding voor de fruitteelt zal over enkele weken plaatsvinden.

De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.

Door het invullen van de erfemissiescan krijgen ze op een eenvoudige wijze te zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Telers beantwoorden vragen over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie.

Inzicht

Met de uitbreiding voor de bloembollenteelt zijn nu ook gerichte vragen opgenomen over emissies bij reinigen en opslaan van fust, ontsmetten, transport en het spoelen van bloembollen. Met de scan krijgen telers een beter inzicht in de activiteiten die emissie naar het oppervlaktewater kunnen veroorzaken.

Daarnaast geeft de scan informatie over wetgeving op het gebied van erfemissie en ideeën over maatregelen die telers kunnen nemen om emissies vanaf het erf te verminderen. Vermindering van emissies is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Toolbox

De erfemissiescan en ook de uitbreiding voor bloembollen, is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water op verzoek van het Toolboxteam Water. Dit Team bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto.

De uitbreiding van de Erfemissiescan voor bloembollenteelt is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS en de provincies Drenthe en Noord-Holland.

Weer

 • Woensdag
  21° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer