Verdere+acties+voor+schoner+erf
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Verdere acties voor schoner erf

Maatregelen die de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen beperken moeten meer gangbaar worden op landbouwbedrijven.

Dit is een van de conclusies na de evaluatie van de eerste vijfhonderd erfemissiescans die vanaf oktober 2015 zijn ingevuld. De scan is ontwikkeld door het Toolboxteam Water met daarin vertegenwoordigers van de gewasbeschermingsindustrie, handelaren en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, waterschappen en LTO.

Uit de scan blijkt dat meer dan 90 procent van de agrariërs die de vragenlijst over erfemissie invulden, verantwoord omgaat met restvloeistof na een bespuiting. Ongeveer 60 procent verspreidt de vloeistof verdund over het perceel. Anderen nemen de restvloeistof mee naar het erf voor zuivering of hergebruik.

Goed resultaat

'Dat is een goed resultaat', oordeelt beleidsadviseur Annemarie Breukers, namens LTO contactpersoon voor de erfemissiescan. 'Maar er zijn ook nog steeds telers die de overgebleven vloeistof laten weglopen tijdens de terugtocht naar huis. Dat kan echt niet meer en is iets waarop we elkaar in de sector moeten aanspreken.'

Veruit de meeste respondenten hebben hun spuitmachine onder dak staan of buiten op onverharde ondergrond. Stalling buiten op verharde ondergrond is ongewenst en wettelijk niet toegestaan. Diverse waterschappen handhaven hierop.

Vullen en reinigen

Van de vijfhonderd ondernemers vult 65 procent de spuittank op een onverhard deel van het erf, maar 20 procent heeft daarbij geen zand of ander absorberend materiaal bij de hand om gemorste vloeistof op te vangen.

Breukers noemt het opmerkelijk dat zo'n 15 procent van de ondervraagde agrariërs de machine wel reinigt op een vloeistofdichte vloer, maar dat niet meer dan een derde van deze groep de opgevangen vloeistof kan zuiveren.

Spuitlicentiebijeenkomsten

De geconstateerde verbeterpunten in de erfemissiescan krijgen dit seizoen aandacht op bijeenkomsten voor verlenging van spuitlicenties. Verder komt er een landelijk loket voor praktijkvragen over erfemissie.

Het Toolboxteam Water wil met de erfemissiescan komend jaar vijfduizend agrariërs bereiken. Daarvoor wordt de scan uitgebreid met naast de akkerbouw ook specifieke aandachtspunten voor de bollenteelt en de fruitteelt.

Niet representatief

'De eerste conclusies zijn gebaseerd op vijfhonderd scans en daarom nog niet representatief voor heel Nederland', benadrukt Breukers. 'Toch geven ze een beeld van hoe we overschrijdingen verder kunnen terugdringen. Dat is zeker nodig voor het behoud van een effectief middelenpakket.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer