LTO+en+NVV+raadplegen+varkenshouders+over+fusie
Nieuws
© DIRK HOL

LTO en NVV raadplegen varkenshouders over fusie

LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) gaan de varkenshouders de komende weken raadplegen over hun fusieplannen.

Alle varkenshouders worden uitgenodigd om de komende weken een van de zeven informatiebijeenkomsten bij te wonen. De avonden zijn uitsluitend voor varkenshouders en niet toegankelijk voor externen.

In de afgelopen twee jaar is gebleken dat de samenwerking in het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP) en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) succesvol is, maar ook dat één krachtig varkensgeluid onverminderd noodzakelijk blijft. Tijdens eerdere raadplegingsavonden voor varkenshouders door heel Nederland werd duidelijk dat er breed draagvlak is om te komen tot één sectorale en onafhankelijke belangenbehartiger voor varkenshouders in Nederland met een sterke verankering in de regio's.

Traject

Dit heeft ertoe geleid dat binnen de besturen van LTO en NVV de afgelopen maanden een zorgvuldig traject heeft plaatsgevonden om na te gaan hoe het varkensgeluid krachtiger georganiseerd kan worden en hoe tegelijkertijd een betere en meer efficiënte dienstverlening aan alle varkenshouders kan worden geboden.

De uitkomsten van dit traject willen LTO Varkenshouderij en NVV graag voorleggen aan en bespreken met alle varkenshouders in Nederland. Zij zullen worden betrokken bij de verdere vormgeving van de nieuwe organisatie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer