Ketenproject+voor+betere+pootgoedkwaliteit
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Ketenproject voor betere pootgoedkwaliteit

Een groep bedrijven uit de achterban van de VAVI en NAO start het 'Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit'. Aanleiding voor het project zijn de klachten van pootgoedafnemers over de kwaliteit van pootaardappelen.

Doel van het project is om te achterhalen welke factoren tijdens de teelt en bewaring effect hebben op de vitaliteit van de aardappel. Dit teneinde de pootgoedkwaliteit beter te kunnen vaststellen en te verbeteren en de opkomstproblemen in de consumptieteelt te verminderen. Hiermee kan mogelijk een verlaging van de klachten gerealiseerd worden met minder faalkosten in de gehele keten als gevolg.

De initiatiefnemers van het project zijn Aviko, Agrico, Farm Frites, HZPC, Kleinjan, Lamb Weston, McCain, Meijer en Nedato. Gezien het belang van het project voor de gehele aardappelsector is er een stuurgroep vanuit VAVI en NAO gevormd.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de financiën en communicatie. De technische afstemming vindt plaats in de projectgroep. Daarin hebben de deelnemende bedrijven zitting. Als uitvoerder van het project is de NAK aangetrokken.

Globale opzet

Pootgoedoogstjaar 2016 is het eerste jaar van het onderzoek. Hierin worden vijftig pootgoedpartijen van de rassen Agria, Challenger, Fontane en Lady Anna gevolgd via dataloggers. De dataloggers geven inzicht in bijvoorbeeld temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2.

Per partij worden afleveringen bij drie consumptieaardappeltelers gevolgd. Hierdoor lopen 150 consumptiepercelen mee in dit onderzoek.

Naast de monitoring via de datalogger verzamelt het project data van partijkeuringen, residu-analyses en bacterietoetsen. Van de partijen wordt een deel uitgeplant op twee referentievelden. De deelnemende telers registreren hun handelingen.

Vitaliteit pootgoed

De NAK beoordeelt in het groeiseizoen 150 consumptiepercelen en twee referentiepercelen op de stand van het gewas. Hiernaast onderzoekt de NAK de mogelijkheid van een toets die de vitaliteit van het pootgoed voorspelt.

De NAK analyseert alle gegevens die naar boven komen in dit project. Het project duurt drie jaar. Ieder jaar vindt een evaluatie plaats. De projectgroep maakt elk jaar in samenwerking met de NAK een nieuw plan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer