WER+pleit+voor+laboratorium+voor+drones
Nieuws
© CI

WER pleit voor laboratorium voor drones

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet zorgen voor meer demonstratie- of experimenteerruimte voor drones. De agrarische sector kan daar de toepassing van deze technologie verder ontwikkelen.

Dit advies is afkomstig van Wageningen Environmental Research (WER, voorheen Alterra) die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de toepassingen van drones in de landbouw en natuurbeheer onderzocht.

Drones, uitgerust met camera's, sensoren of robotarmen, bieden kansen om de landbouw efficiënter te maken. Ook het milieu kan profiteren omdat het toepassen van drones kan zorgen voor minder vervuiling van lucht, water en bodem en minder verspilling. Voor eigenaren en beheerders van natuurgebieden bieden drones mogelijkheden om hun werk nog beter te doen, aldus de onderzoekers.

Terughoudend

WER constateert dat ondanks het potentieel van de toepassingen van drones boeren en natuurbeheerders nog terughoudend zijn met het gebruik ervan. Daarvoor wijst het onderzoek verschillende oorzaken aan, zoals de hoge investeringskosten in relatie tot onduidelijkheid over de (meer)opbrengsten en onduidelijkheid over bijvoorbeeld het eigendom van data die met drones kunnen worden verzameld.

WER doet in het onderzoek de volgende aanbevelingen:

• EZ moet meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van drones als onderdeel van het technologische complex van de precisielandbouw.
• EZ moet een belangrijke tegenkracht gaan vormen binnen de overheid waar het de ontwikkeling van de regelgeving rond gebruik van drones betreft.
• Aanmerken van precisielandbouw als vergroeningsmaatregel in het Europese landbouwbeleid, of in eigen land stimulering van precisielandbouw koppelen aan milieu- en klimaatdoelen.
• Het aanwijzen en inrichten van een gebied als laboratorium voor de inzet van drones ten behoeve van landbouw en/of natuur.
• Verdere verkenning, ook buiten Nederland, van de maatschappelijke consequenties van drones, gekoppeld aan een laboratorium.

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer