Aardappelorganisaties+zoeken+draagvlak+voor+landelijke+fritesnotering
Nieuws
© Koos van der Spek

Aardappelorganisaties zoeken draagvlak voor landelijke fritesnotering

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN), Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) en Vavi, als koepelorganisatie voor de aardappelverwerkende industrie, verkennen de technische mogelijkheid om te komen tot één landelijke notering voor aardappelen.

De betreffende organisaties vinden dat één landelijke notering van grote meerwaarde is voor de Nederlandse aardappelsector. Uitgangspunt is dat bij de notering zowel telers, handelaren als verwerkers betrokken zijn. Doel is een transparante afspiegeling van de markt die is gebaseerd op transacties van grondstof uit alle teeltgebieden in Nederland en een goede input voor de cashsettlement van de EEX aardappeltermijnmarkt.

LNCN, NAO en Vavi verwijzen in een notitie naar de toonaangevende positie van de Nederlandse aardappelsector. Volgens de organisaties hoort bij die positie een landelijke methode voor het noteren van in Nederland geteelde aardappelen met duidelijke afspraken. De huidige situatie met de verschillende methodieken op de beurzen in Rotterdam, Emmeloord en Goes beoordelen ze als ongewenst.

Een externe adviseur onderzocht de mogelijkheid van een landelijke methodiek. Voor fritesaardappelen wordt gedacht aan opdeling van een notering voor grondstof verwerkt in Nederland, België en Duitsland en een notering voor overige bestemmingen. Dit betreft veldgewas product en aardappelen van 40 millimeter opwaarts.

Aanvullende noteringen

Aanvullend kan genoteerd worden op gesorteerde fritesaardappelen en gesorteerde exportaardappelen, op aardappelen voor de vlokkenindustrie en aardappelen die weggaan voor veevoer. De noteringen komen tot stand op basis van gedane zaken, die bij voorkeur terug te vinden zijn op transactielijsten. LNCN, NAO en Vavi willen BO Akkerbouw betrekken bij het samenstellen van deze lijsten.

Volgens de notitie van de organisaties gaat de voorkeur uit naar twee noteringen per week. Voor de invoering van de landelijke methodiek moet het komend jaar afstemming komen tussen de beurzen van Rotterdam en Emmeloord en zo mogelijk ook met de beurs in Goes. Het afzetseizoen 2017-2018 zou dan een proefjaar kunnen zijn voor een gezamenlijke aardappelnotering.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer