Zoet+water+voortaan+in+beleid+Scheldestromen
Nieuws
© eigen foto

Zoet water voortaan in beleid Scheldestromen

Zoet water wordt met de weerextremen van de laatste jaren steeds belangrijker in Zeeland. Waterschap Scheldestromen heeft donderdag een notitie aangenomen waarin zoet water integraal onderdeel wordt van beleid in het watersysteembeheer.

Er wordt momenteel beregend in Zeeland. Sinds half augustus is er nauwelijks neerslag gevallen. Weerextremen gaan steeds vaker voorkomen, concludeert Wim van Gorsel, waterschapsbestuurder en voorzitter van ZLTO Oost Zuid-Beveland. Zoetwaterbeheer wordt dan ook steeds belangrijker voor de gronden in de zuidwestelijke provincie.

Het waterschap heeft tot nu toe vooral ingezet op het faciliteren van plannen, het meewerken aan pilots naar mogelijkheden om de beschikbaarheid van zoetwater te vergroten. Van Gorsel spreekt van een doorbraak.

Maatschappelijke belangen

Volgens de waterschapsbestuurder heeft Scheldestromen met het aannemen van de notitie zoetwater integraal onderdeel gemaakt van het watersysteembeheer, waarbij maatschappelijke belangen zoals klimaatbestendige zoetwatervoorziening en het tegengaan van verzilting voldoende aandacht krijgen.

'In aanvulling op het huidige, faciliterende beleid gaat Scheldestromen proactief op zoek naar mogelijke kansen en oplossingen. Ze richt zich daarbij op het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en op optimaal gebruik.'

ZLTO

ZLTO heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van deze notitie door zoet water hoog op de agenda te zetten van het bestuursprogramma.

In december worden de uitkomsten verwacht van een onderzoek dat eerder dit jaar heeft plaatsgevonden, waarbij in kaart wordt gebracht waar zoet water in de Zeeuwse grond zit. 'Dat biedt kansen voor het opzetten en aanleggen van nieuwe, kansrijke projecten.'

Grondwaterstand

Zoet water is al lang onderwerp van gesprek in Zeeland. Een goede zoetwaterhuishouding zorgt voor een betere grondwaterstand.

'De afgelopen twintig jaar is er hard gewerkt aan zoetwatervoorzieningen onder meer in Oost Zuid-Beveland en dan met name in de Reigerbergse Polder en Bathpolder. Sinds drie jaar is er nu ook volop de beschikking over zoet water in Tholen en Sint Philipsland', vertelt de waterschapsbestuurder.

Projecten

'Daarnaast lopen er talloze projecten zoals het Go-Fresh-project met het infiltreren van kreekruggen en het stuwtjesproject waarbij water wordt vastgehouden. Het gebruik van zoet water is onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers en dat gebied willen we flink uitbreiden.'

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer