Leidingaanleg niet meer beperkend voor fosfaatruimte

Grond die in tijdelijk gebruik is voor de aanleg van leidingen of andere infrastructurele werken, heeft in de toekomst geen invloed meer op in de fosfaatruimte van een melkveehouderijbedrijf. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat daarvoor de Wet grondgebonden groei melkveehouderij aanpassen.

Leidingaanleg+niet+meer+beperkend+voor+fosfaatruimte
© Nuon

De fosfaatruimte wordt onder meer bepaald door de oppervlakte landbouwgrond die een bedrijf in gebruik heeft. Als een deel van die grond uit gebruik is wegens onderhoud of aanleg van een pijpleiding, stroomkabels of een waterkering, neemt de fosfaatruimte af. Het kan leiden tot een fosfaatoverschot op het bedrijf of tot groei van een al bestaand overschot.

Tot nu toe moet de melkveehouder de schade van een kleinere fosfaatruimte regelen met de instantie die zijn grond tijdelijk in gebruik heeft. Voor nogal wat ondernemers is dat een reden om niet meer vrijwillig mee te werken aan infrastructurele werken. Staatssecretaris Van Dam vindt dat een ongewenst neveneffect, daarom stuurde hij een voorgenomen wetswijziging naar de Tweede Kamer.

Melden bij RVO

Hij wil de wet zodanig aanpassen dat in dergelijke gevallen de grond gewoon mag worden meegeteld voor het bepalen van de fosfaatruimte. De melkveehouder moet de tijdelijk niet gebruikte grond wel onder een speciale code aanmelden bij RVO. Van Dam raamt dat het om maximaal 1.000 hectare per jaar gaat.

Voorwaarde is dat het gaat om werkzaamheden die een algemeen belang moet dienen. Private werkzaamheden, bijvoorbeeld de bouw een windmolen waarbij de ondernemer meedeelt in de opbrengsten, vallen er buiten.

LTO trok aan de bel

LTO Nederland is blij met de voorgenomen aanpassing. Op aangeven van leden die tijdelijk koeien moesten afstoten, had LTO aan de bel getrokken bij het ministerie van EZ. De vraag was om, analoog aan andere regelingen, het tijdelijk wegvallen van grond geen consequenties te laten hebben voor de fosfaatruimte en daarmee voor het aantal dieren.

De wijziging zal formeel in januari van kracht worden. Het is niet te verwachten dat de Tweede Kamer er een stokje voor steekt. Nu dat duidelijk is, kunnen ondernemers ook voor dit jaar een beroep doen op de nieuwe regeling adviseert LTO-beleidsmedewerker Wiebren van Stralen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 8°
  90 %
Meer weer