Met+LTO%2Dverkiezingsmanifest+slim+en+duurzaam+aan+de+slag
Achtergrond
© Huisman Media

Met LTO-verkiezingsmanifest slim en duurzaam aan de slag

Met slimme, duurzame en grensverleggende inzichten en oplossingen wil LTO Nederland de voedselvoorziening verder ontwikkelen. 'De volgende generatie staat klaar om nog efficiënter, eerlijker en beter voedsel te produceren.'

De stappen vooruit moeten vooral worden gezet met nieuwe technieken en innovaties. Maar ook door verbindingen met andere sectoren en in de keten. 'Jonge boeren en tuinders hebben de toekomst en staan klaar om de koploperspositie van de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd verder te versterken', stelt LTO in haar vrijdag gepresenteerde verkiezingsmanifest dat de titel 'De Nederlandse land- en tuinbouw dichtbij' draagt.

Aan de hand van vijf thema's geeft LTO aan hoe de sector kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Perspectief voor gezinsbedrijven is het uitgangspunt. 'Ze willen hun bedrijf boven alles doorgeven aan de volgende generatie, waarvoor visie op lange termijn leidend is.'

Optimisme

Dat optimisme dragen ook agrariërs zelf uit, blijkt uit een LTO-enquête onder leden. Zo stelt 80 procent dat het zonder de landbouwvrijstelling mogelijk moet zijn het bedrijf over te dragen aan een zoon of dochter.

Waar LTO en de leden op hameren, is een degelijk en vernieuwend overheidsbeleid, zowel voor de agrarische sector als het gehele platteland. Een ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland is onontbeerlijk, evenals een sterke Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, waarbij agrariërs niet zelf opdraaien voor de kosten. Van de ondervraagde leden vindt 82 procent het onterecht dat ze dat nu wel doen, terwijl in andere EU-landen de overheid die betaalt.

Leefbaar platteland

LTO legt in haar manifest verder de nadruk op een vitaal en leefbaar platteland en duurzame productiemethoden. Voor de sociale rol van boeren en tuinders in het landelijk gebied moet geld komen. Ook verdient de sector extra steun om de leefomgeving en het water schoon en beheersbaar te houden. 'Wij zorgen voor de voortuin van Nederland', voert LTO als reden aan.

Op het gebied van duurzaamheid wil LTO dat de overheid wet- en regelgeving aanpast om kringlopen te sluiten en uit biomassa, mest, wind en zon duurzame energie op te wekken, het liefst met burgers uit de omgeving. Agrariërs willen hierin investeren: maar liefst 79 procent steekt de komende vier jaar minimaal 20 procent van bedrijfsresultaat in zonnepanelen, mestvergisting of windmolens.

Meer inzet

Daarnaast blijft LTO zich hardmaken voor een sterke economische basis, ofwel een gelijk speelveld, zowel in Nederland als internationaal. Dat wil zeggen, ruimere mededingingsregels om in de keten afspraken te kunnen over duurzame, veilige en gezonde voedselproductie. Ook de leden schreeuwen hierom. Bijna 90 procent vindt dat het kabinet en de Tweede Kamer zich hiervoor onvoldoende inzetten.

Innovatie, kennis en onderwijs is ook een van de thema's. Het groene onderwijs moet een pijler worden van het nieuwe ministerie. En onder het mom 'Beter met minder' zet LTO nadrukkelijk in op een impuls in het topsectorenbeleid en een geleidelijke overgang en experimenteerruimte voor nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Want: 'Innovatie staat aan de basis van onze sector.'

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer