LTO+baalt+van+vergunning+langs+Veluwse+beken
Nieuws
© Koos v.d. Spek

LTO baalt van vergunning langs Veluwse beken

LTO Noord is niet blij met het voornemen van Gedeputeerde Staten van Gelderland om de teelt van bollen langs waterlopen op de Veluwe vergunningplichtig te maken. De organisatie vindt een melding voldoende.

Vanaf komend jaar moeten bollentelers eerst een Natuurbeschermingswetvergunning aanvragen voordat ze langs de beken van de Veluwe bollen mogen planten. Gelderland spreekt van een voorzorgsmaatregel die nodig is zolang niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van bollenteelt op kwetsbare waternatuur. Dat laat de provincie nu onderzoeken.

Beperkingen

Hoewel de voorwaarden om aan de vergunningeisen te voldoen beperkt zijn, is regiobestuurder Marcel Markhout van LTO Noord niet blij met de maatregel. Het legt volgens hem telers nog eens extra beperkingen op terwijl ze al al aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. Volgens Markhout wilde gedeputeerde Jan Jakob van Dijk echter niet wijken voor de argumenten die LTO heeft aangedragen.

Telers krijgen nu een vergunning als ze een spuitvrije zone van 5 meter langs de waterkant aanhouden en driftarme apparatuur gebruiken.

Beheerplan

De extra maatregel wordt in het Beheerplan voor Natura 2000-gebied Veluwe gevoegd. De vaststellingsprocedure daarvoor loopt nog. Markhout wil niet zeggen of LTO Noord die aangrijpt om nog bezwaar te maken. 'Er ligt een procedure bij Economische Zaken open. Daarbij speelt het principe of een regionale overheid wel extra maatregelen kan eisen bovenop de landelijke normen van het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Dat college bepaalt immers het gebruik.'

LTO Noord had liever een meldingsplicht gezien, die minder administratieve rompslomp met zich meebrengt. 'Dat houdt het praktisch', redeneert beleidsadviseur Tjerk Elzinga. Provincie Gelderland zegt dat zij voor de Veluwe een eigen verantwoordelijkheid heeft om bijzondere waterplanten en vissen in stand te houden. 'Om er zeker van te zijn dat deze soorten geen gevaar lopen, kiezen we voor een natuurbeschermingswetvergunning.'

Onderzoek

De provincie start, samen met het waterschap Vallei en Veluwe, binnenkort een onderzoek naar de effecten van bollenteelt op de waternatuur.

Weer

 • Zondag
  13° / 13°
  90 %
 • Maandag
  13° / 8°
  20 %
 • Dinsdag
  13° / 7°
  40 %
Meer weer