Vergunning+voor+bollenteelt+langs+Veluwse+beken
Nieuws
© provincie Gelderland

Vergunning voor bollenteelt langs Veluwse beken

Om bollen te telen langs beken op de Veluwe is per 1 januari 2017 een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Provincie Gelderland kiest uit voorzorg voor deze vergunningplicht. Effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur zijn niet duidelijk, met gevolgen bij een incident.

Bollentelers gebruiken een klein aantal percelen op de Veluwe, elk jaar op een andere plek. Gedeputeerde Staten willen er zeker van zijn dat beschermde dieren- en plantensoorten in het Natura 2000-gebied Veluwe geen gevaar lopen. Daarom worden deze teelten van te voren getoetst bij de aanvraag van een natuurbeschermingswetvergunning. De provincie start daarnaast, samen met het waterschap Vallei en Veluwe, een onderzoek naar de effecten op de waternatuur.

Voorwaarden

Aan de vergunning stelt de provincie de voorwaarden dat telers moderne spuitapparatuur gebruiken én een teeltvrije zone van minimaal 5 meter van de beek aanhouden. In bijzondere gevallen, zoals een beek met een laatste populatie van een zeldzame vissoort, kan de provincie aanvullende voorwaarden stellen of de vergunning onthouden.

Gedeputeerde Staten constateert dat de bollenteelt hard werkt aan technieken en teeltwijzen om gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. 'Toch is eventuele schade aan kwetsbare natuur niet uit te sluiten, ook niet door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Zij toetsen gewasbeschermingsmiddelen landelijk.'

Vragen

Provinciale Staten hebben in 2013 al vragen gesteld over mogelijke schadelijke gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de bollenteelt op de Veluwe. Op basis van studies en overleggen met onder meer het Ctgb, LTO Noord Gelderland, Gelderse Natuur- en Milieufederatie en ministerie van Economische Zaken heeft Gelderland besloten de regels voor vergunningplicht in het beheerplan voor het natura2000-gebied Veluwe op te nemen.

In andere Natura2000-gebieden in Gelderland gelden geen specifieke doelen voor beken en waterlopen om vissen en waterplanten in stand te houden, met uitzondering van Rijntakken. Daar verwacht de provincie geen bollenteelt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  13° / 13°
  90 %
 • Maandag
  13° / 8°
  20 %
 • Dinsdag
  13° / 7°
  40 %
Meer weer