Meningen+geul+Varik%2DHeesselt+lopen+uiteen
Nieuws
© William Hoogteyling

Meningen geul Varik-Heesselt lopen uiteen

94 procent van de inwoners van Varik en Heesselt vindt dat er maatregelen moeten worden genomen voor de veiligheid bij hoogwater in het gebied. De maatregelen die mensen voorstellen, lopen uiteen.

Dat blijkt een onderzoek onder 250 inwoners in opdracht van het projectteam Varik-Heesselt, waarin provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en gemeente Neerijnen zitting hebben. De maatregelen zijn nodig vanwege de stabiliteit van de dijken, bodemdaling en klimaatveranderingen.

De komende twee jaar wordt een verkenning uitgevoerd naar dijkversterking en rivierverruiming in het gebied. De uitkomsten van het belevingswaardeonderzoek dienen onder andere als input. De inbreng van de omgeving speelt ook een grote rol in het proces.

Meeste steun

De maatregelen die mensen voorstellen lopen uiteen. De voorstellen om de dijken te verhogen in combinatie met een geul of andere rivierverruimende maatregelen krijgen de meeste steun.

In plaats van een geul hebben inwoners onder andere genoemd: het verlagen van de uiterwaarden in combinatie met het opschonen van de begroeiing, het uitbaggeren van de rivier, het verleggen van de dijk van de rivier af, verhoging van de dijken en het afgraven van het terrein van de steenfabriek.

Dorpen

Bewoners van de dorpen hebben positiever op de mogelijke komst van een geul gereageerd dan de mensen die in het gebied wonen waar de geul mogelijk zal komen.

'Duidelijk is dat de dijk tussen Tiel en Waardenburg in ieder geval moet worden versterkt, maar de mate waarin en de wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk van de beslissing of de dijkversterking al dan niet met een rivierverruiming, zoals een geul, wordt gecombineerd', zegt gedeputeerde Josan Meijers van Gelderland.

Wensen meenemen

Goos den Hartog, heemraad van waterschap Rivierenland en voorzitter van de stuurgroep Varik-Heesselt: 'De dijkversterking is gericht op veiligheid. Waar mogelijk nemen we wensen die leven in Varik en Heesselt mee; dat is belangrijk voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.'

Als de hoogwatergeul er zou komen, zou dat ontwikkelingskansen kunnen bieden voor landschap, economie, recreatie, woningbouw en natuur. Er zijn tientallen ontwikkelingskansen voor het gebied geopperd door de bewoners.

Landschap

Wethouder Teus Kool van Neerijnen noemt het belangrijk dat de bewoners hun mening hebben gegeven. Een van de wensen is dat bewoners het mooie landschap van weilanden en boomgaarden willen behouden.

Kool: 'Ik snap dat, maar ik vind het ook belangrijk dat boeren en fruittelers een toekomst hebben. Grote projecten gaan vaak ten koste van de land- en fruitbouw. Het is belangrijk dat bedrijven vooruit kunnen.'

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  20 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
 • Dinsdag
  5° / -1°
  40 %
Meer weer