Eerste+doel+duurzame+stallen+bereikt
Nieuws
© Gebiedscoöperatie O-gen

Eerste doel duurzame stallen bereikt

Begin dit jaar voldeed 13 procent van alle rundvee-, varkens- en pluimveestallen aan de normen voor een integraal duurzame veehouderij. Daarmee is een eerste doel bereikt.

De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor zijn jaarlijks hoger wordende doelen gesteld. Voor eind 2015 (peildatum 1 januari 2016) legde het ministerie van Economische Zaken als ambitie de lat op minimaal 12 procent aan duurzame stallen.

Uit de Monitoring integraal duurzame stallen 2016 blijkt dat op 1 januari 2016 13,0 procent van alle stallen in Nederland integraal duurzaam was. Voor pluimvee geldt dat voor 33,0 procent, voor varkens 24,5 procent en voor melkvee 7,6 procent.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met LEI Wageningen UR en Stichting Milieukeur (SMK).

Beter Leven

De toename van het aantal integraal Duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en het Beter Leven keurmerk.

In 2015 bepalen stallen die voldoen aan Maatlat Duurzame Veehouderij voor 41 procent het aandeel integraal duurzame stallen. Voor stallen met Milieukeur is dat 3 procent.

De ambitie van het ministerie van Economische Zaken voor het percentage integraal duurzame stallen is voor 2016 14 procent.

Perspectief

Als de in aanbouw zijnde stallen allemaal worden gerealiseerd, zal het aandeel integraal duurzame stallen rond de 13,8 procent komen; 8,2 procent voor rundvee, 25,5 procent voor varkens en 35,5 procent voor pluimvee.

De groei over de afgelopen monitoringsperiode en de in voorbereiding zijnde integraal duurzame stallen laten perspectief zien voor een verdere toename van het aandeel duurzame stallen.

Op basis van dierplaatsen blijkt dat 19,5 procent van het rundvee, 35 procent van de varkens en 34 procent van het pluimvee integraal duurzaam gehouden wordt.

Weer

 • Woensdag
  21° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer