Rijn+en+IJssel+betaalt+waterschade+anders+uit
Nieuws
© waterschap Rijn en IJssel

Rijn en IJssel betaalt waterschade anders uit

Waterschap Rijn en IJssel heeft nieuwe beleidsregels opgesteld voor schadevergoeding bij wateroverlast. Het gaat om schade als gevolg van maatregelen waardoor de grondwaterstand stijgt.

Dat kan bijvoorbeeld zijn door verhoging van het (grond)waterpeil in het kader van Natura 2000 of maatregelen met het oog op de Programmatische Aanpak Stikstof.

Deze aanpassing maakt het volgens het schap inzichtelijker voor de aanvrager hoe de schadevergoeding is opgebouwd. Voor schade als gevolg van hevige regenval of overstroming is deze beleidsregel niet bedoeld.

Opbouw nadeelcompensatie

In de nieuwe beleidsregel staat uit welke posten een eventuele vergoeding is opgebouwd, hoe het waterschap de verschillende schadeposten berekent en welke kosten wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen.

In het algemeen is de toe te kennen nadeelcompensatie opgebouwd uit vermogensschade, inkomensschade, kosten deskundigenbijstand en overige schade.

Droogteschade

Naast nadeel kan vernatting ook voordelig werken doordat bijvoorbeeld minder droogteschade optreedt. Dit voordeel wordt deels verrekend met de natschade. Niet alle schade wordt vergoed.

Alleen als de schade onevenredig is en hoger is dan een normaal maatschappelijk risico, komt deze voor vergoeding in aanmerking.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer