Doorstart+voor+Drentse+natuurprojecten
Achtergrond
© Harry Tielman

Doorstart voor Drentse natuurprojecten

Provincie Drenthe presenteerde vorige week vrijdag het programma Natuurlijk Platteland. Tot 2027 wil ze op een dertigtal locaties nog eens 3.800 hectare grond omzetten in natuur. Het programma vloeit voort uit het nationale natuurpact, dat in 2013 is afgesloten. In 2027 moet Drenthe beschikken over 59.000 ingerichte en beheerde hectares natuur.

Over het programma Natuurlijk Platteland is in 2014 een raamovereenkomst gesloten. Daarbij heeft LTO Noord Drenthe laten vastleggen dat het gebiedsgericht wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. Dat betekent dat per project ook een gebiedscommissie wordt ingesteld bestaande uit betrokkenen uit de streek, inclusief iemand uit de agrarische sector.

Ook is geld vrijgemaakt voor kavelruilprojecten, bedrijfsverplaatsing en het opvangen van de gevolgen van het ammoniakbeleid. In totaal is dat 11 miljoen euro.

Slim verbinden

'Door per gebied te kijken hoe natuurdoelen slim te verbinden zijn met vrijetijdseconomie, landbouw en leefbaarheid, kunnen we in Drenthe nog beter gebruikmaken van de kansen die de natuur ons biedt', zegt verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet. 'Het programma is een van de collegeprioriteiten.'

Jumelet heeft het over een raamwerk dat nu nog vorm moet krijgen. 'Er is ruimte voor mooie ideeën die het verschil maken. Wij nodigen iedereen uit om daar creatief en vernieuwend in mee te denken en te doen.'

Nuchterder

Alle enthousiaste woorden van de gedeputeerde ten spijt, voorzitter Arend Steenbergen van LTO Noord Drenthe bekijkt het liever wat nuchterder. Uitvoering van de PAS en het Nationaal Natuur Netwerk, voorheen de EHS, vergt volgens hem heel wat maatregelen die van invloed zijn op de agrarische sector.

'Je kunt dat zien als een bedreiging, maar er zijn ook kansen. Zo hebben we via de ontwikkelingsagenda veehouderij onder andere gedaan weten te krijgen dat kavelruil en herstructurering van de landbouw weer worden opgepakt.'

Certificering

Verplaatsers die moeten wijken voor natuur scheppen zo ruimte voor bedrijven die willen groeien. Via certificering kunnen zij dan aantonen dat dit maatschappelijk verantwoord gebeurt.

Bedrijven onderscheiden zich bijvoorbeeld op het gebied van kringlooplandbouw en energiemanagement, schetst Steenbergen. 'Zo houd je ook in de buurt van natuur mogelijkheid voor bedrijfsontwikkeling, naast de mogelijkheden die er zijn om via verbreding zoals agrarisch natuurbeheer in te spelen op de nieuwe situatie. We denken dat er zo kansen liggen om voldoende inkomen te houden.'

Vastgelegd is dat de landbouw overal vertegenwoordigers kan leveren aan de werkgroepen die per natuurgebied aan de gang gaan. 'Of we dat doen bepalen we zelf. Het is belangrijk een behoorlijke stem in het kapittel te hebben. Er zijn nu middelen beschikbaar. We willen erbij blijven en zo kansen pakken', aldus Steenbergen.

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  20 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  10 %
 • Zondag
  14° / 13°
  90 %
Meer weer