Boerennatuur+met+crowdfunding
Achtergrond
© Anne Van Der Woude

Boerennatuur met crowdfunding

Boeren die buiten het reguliere agrarische natuurbeheer vallen, zoeken steeds meer naar andere mogelijkheden om vogels te beschermen. De vorig jaar opgerichte stichting Natuurfonds NL wil via crowdfunding ondernemers motiveren.

'Kerngebieden in de nieuwe ANLb worden steeds krapper, het budget wordt kleiner en de overheid stelt steeds meer eisen', stelt Theo Hogendoorn van Natuurfonds NL.
Volgens Hogendoorn kan met crowdfunding niet alleen natuur buiten het reguliere ANLb gerealiseerd worden, maar is het ook de kans om burgers deelgenoot van de boerderij te laten maken.
Andersom zie hij ook mogelijkheden voor bedrijven om een boerennatuurproject te steunen. 'Bedrijven kijken steeds meer naar hun footprint en zoeken een project uit waarmee ze die kunnen verminderen. We verwachten het eerste project dit jaar te realiseren.'
Melkveehouders Bauke Rosier en Jaap Tjaarda uit Dronrijp, bij Leeuwarden, zijn de eersten die via stichting Natuurfonds NL financiering zoeken voor hun natuurinitiatief Vogeloase. Volgens het tweetal is crowdfunding de enige manier om financiële steun te krijgen. Ze klopten bij provincie Fryslân aan voor ondersteuning, maar het gebied valt buiten de vergoedingen voor het ANLb. Ook bij het dichtstbijzijnde agrarische collectief kregen ze nul op het rekest. 'We passen in geen enkel plaatje', zegt Tjaarda.
In de brede sloot tussen hun percelen legde de Bond van Friese Vogelwachten eilanden met schelpen en gras aan om scholeksters en eenden te trekken. Ook kwamen er eendenkorven. Het tweetal won hiermee onlangs de aanmoedingsprijs op de weidevogelkennisdag. Kluten, bergeenden, meerkoeten, scholeksters en wilde eenden weten de eilanden inmiddels te vinden.
Crowdfunding noemen ze een probeersel, want de 4.500 euro die ze voor ogen hebben, is nog lang niet in zicht. Daarom probeert Natuurfonds NL naast particulieren ook bedrijven als Essent en Prorail, maar ook betonbedrijven die bezig zijn met hun foodprint, warm te maken om te financieren in natuurprojecten. 'Het is voor iedereen een nieuwe stap. Crowdfunding is een intensief traject. Boeren vinden het lastig om hun hand op te houden', zegt Hogendoorn.
Voor Rosier en Tjaarda was de reden om in het Natuurfonds NL te stappen vooral om de komende drie jaar zeker te zijn van onderhoud van de eilanden, dat nu nog door de vogelwachten gedaan wordt. 'Vogelwachten worden steeds ouder. Voor de jonge generatie is vogelbescherming niet hip. Met het geld willen we hulp zoeken voor onderhoud, maar ook meer eilanden in de berm creëren', geeft Rosier aan.
Collectievenvoorzitter Wilco de Jong vindt het stijgende aantal initiatieven dat buiten het reguliere agrarisch natuurbeheer ontstaat, een interessante ontwikkeling. 'Het zegt iets over de drive van ondernemers. Maar ook de grote verwerkers hebben er baat bij om hun biodiversiteitsopgaven te halen.'
Crowdfunding blijft echter lastig, beaamt hij. 'Maar goede ideeën moet je een kans geven. Werkt het niet, dan heb je het geprobeerd.'

Weer

 • Woensdag
  21° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer