Friese landbouw maakt spelregels veenweide

De brede Friese landbouw komt met een alternatief voor de uitwerking van de Veenweidevisie. 'Het tienpuntenplan is een helder signaal naar de overheden toe. Wij willen meewerken, maar de spelregels moeten veranderen.' Dat stelt voorzitter Geart Kooistra van LTO Noord Fryslân.

Volgens hem is de visie vooral gebaseerd op theoretische politieke beslissingen. LTO Noord heeft het plan samen met NMV, AJF, Vereniging Polderbelangen, de agrarische collectieven, Het Friesch Grondbezit en Feriening Biologyske Boeren Fryslân opgesteld.

Peilen

Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân willen in het veenweidegebied de waterpeilen verhogen om de bodemdaling te vertragen. Het gaat om een winterpeil naar maximaal 90 centimeter onder maaiveld en een zomerpeil van maximaal 60 centimeter onder maaiveld.

Volgens Kooistra is het van groot belang te onderzoeken wat de overstap precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is. 'We kunnen niet van vrijdag op morgen weer terug.'

Leverbot

Zo pleiten de partijen voor een goede monitoring van grondwaterstanden, ontwikkelingen van ziekten zoals leverbot, beschadiging van graszode en structuurzode, voordat de provincie en waterschap het waterpeil verhogen.

Als er geen oplossingen zijn, moeten boeren financieel gecompenseerd worden voor de schade. Het gaat niet alleen om opbrengstderving, maar ook om compensatie van de daling van de grondwaarde. Ook moet worden gekeken naar mogelijkheden voor kavelruil en bedrijfsverplaatsing.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  21° / 11°
  20 %
 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
Meer weer