Variëren met afgifte organische mest

Agrifirm Plant ontwikkelt specifieke taakkaarten die het mogelijk maken om de afgifte van drijfmest en compost af te stemmen op het gehalte organische stof.

Vari%C3%ABren+met+afgifte+organische+mest
© Agrifirm Plant

Met de taakkaarten kunnen telers en loonwerkers op een perceel de organische mestgift variëren, afhankelijk van het gehalte en de samenstelling van het gehalte organische stof in de bodem. De techniek is onderdeel van de adviesdienst die Agrifirm Plant samen met Agrometius ontwikkelde om met de Veris-bodemscanner de bodem in kaart te brengen.
De te meten variabelen zijn: de EC-waarde van de bodem, de pH en de organische stof. Op basis van de pH is plaatsspecifiek bekalken al mogelijk.
Agrifirm Plant heeft nu ook rekenregels opgesteld om de afgifte van drijfmest of compost te koppelen aan het organischestofgehalte. Het principe is dat op plaatsen met een hoog gehalte minder mest wordt uitgereden of geïnjecteerd en vice versa.
De informatie is opgeslagen in digitale taakkaarten die worden ingelezen in de boordcomputer van de bemester voor het afgeven van de gewenste dosering op de juiste plek.
De afgelopen weken is de toepassing met succes getest door loonwerker Henk van Oosten uit Meeden op percelen in Groningen en Drenthe. De loonwerker gebruikte voor het uitrijden een bemestingscombinatie die is uitgerust met een NIR-sensor om het gehalte aan mineralen in de drijfmest te meten.
'Met een dergelijke sensor is het mogelijk om de mestafgifte niet alleen te sturen op het organischestofgehalte, maar ook op het stikstofleverend vermogen van de mest', vertelt R&D-manager Aaldrik Venhuizen van Agrifirm Plant. De variabele afgifte wordt strookgewijs uitgevoerd. De taakkaarten houden daarbij rekening met de werkbreedte van de bemester.
De variatie in afgifte op een perceel zal in de praktijk volgens Venhuizen meestal niet al te groot zijn. 'Het is niet zo dat verschillen in organischestofgehalte zo groot zijn dat afgiften verdubbelen of halveren. Bovendien gebruiken we bij voorkeur organische mest dat via mixen op maat zo homogeen mogelijk is. Het gaat om de nuances die nodig zijn om de bodemomstandigheden gelijk te trekken', legt hij uit.
Het variabel aanwenden van compost of drijfmest moet volgens Agrifirm Plant uiteindelijk zorgen voor hogere opbrengsten en een betere kwaliteit van de geoogste producten. Het effect van de plaatsspecifieke toediening onderzoekt de coöperatie bij enkele akkerbouwers en op een proefveld bij PPO in Valthermond.
'Op akkerbouwbedrijven vergelijken we de variabele toediening op basis van de bodemscan met het uitrijden van een vaste dosering aan organische mest. Na de teelt gaan we nauwkeurig de opbrengstverschillen bepalen.'

Strokenproef

In Valthermond lag vorig jaar een blokkenproef waarin op diverse manieren gevarieerd is met de afgifte van compost en drijfmest. Een vergelijkbaar onderzoek wordt op de proeflocatie opgeschaald naar een strokenproef.
Naar verwachting zorgt variabel bemesten voor een efficiëntere benutting van meststoffen en daardoor een lagere kostprijs, stelt Venhuizen. 'De nutriëntenruimte is beperkt. Dit is een instrument om de beschikbare mineralen optimaal te gebruiken voor het beste teeltresultaat.'
Akkerbouwers die via Agrifirm Plant een Veriscan laten uitvoeren en de specifieke taakkaarten laten maken, betalen daarvoor 175 euro per hectare.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
Meer weer