Spanning+rond+windmolenpark+blijft
Achtergrond
© Harry Tielman

Spanning rond windmolenpark blijft

De spanning onder bewoners rond de komst van een windmolenpark in de Drentse Monden/Oostermoer lijkt maar niet te wijken. Na de actiegroepen trekken nu ook de lokale ondernemersverenigingen bij de betrokken boeren aan de bel om over te stappen op zonne-energie.

Hoewel de planningsprocedure al in een vergevorderd stadium is, rest er nog tijd voor een open discussie over mogelijke alternatieven, stelt bestuurslid Tjipke Paas van ondernemersvereniging Buinermond en stichting De Zonkoloniën. Zijn stichting wil geen wind- maar een zonnepark in de Veenkoloniën.
'Er moet een alternatieve oplossing komen of een tussenweg, dit kan echt niet zo. Iedereen heeft de impact van het windpark zwaar onderschat', zegt Paas.
En in een brief aan de betrokken boeren: 'Ik ben voorstander van duurzame energie en heb er geen moeite mee dat ondernemers geld verdienen aan deze initiatieven, maar zeker niet in deze destructieve vorm.'
Paas wijst erop dat de ondernemersvereniging bezig is een advocaat in stelling te brengen die schade rechtsreeks gaat verhalen op de individuele participanten in de windparken. 'Liever laten wij het niet zover komen en lossen we het constructief op.'

Verantwoorde exit

Paas doet een dringend beroep op de deelnemende boeren vanuit de gezamenlijke betrokkenheid en in het belang van de Veenkoloniën, haar inwoners en ondernemers deel te nemen aan een besloten bijeenkomst. Volgens hem is het tijd voor een 'verantwoorde exit'.
Voorzitter Harbert ten Have van coöperatie Windpark De Drentse Monden zegt zich ook zorgen te maken over de onrust in het gebied en open te staan voor een dialoog met de ondernemersvereniging. Maar van het afblazen van het windpark kan volgens hem geen sprake zijn. 'Minister Henk Kamp (EZ) is helder in zijn beleid en dat wordt onderbouwd door onderzoek. Wij voeren het uit', zegt hij resoluut.
Dat de onrust aanhoudt, is volgens Ten Have goed verklaarbaar. 'Er wordt niet goed omgegaan met de bevolking. Er wordt verwarring gecreëerd, door provincie, gemeenten, het rijk en de actiegroepen. Ook wij als initiatiefnemers hadden een communicatietraject uitgestippeld. Maar je komt dan ineens in een heel ander speelveld terecht: er ontstaat dan een soort competitie van het gelijk. Wat wij ook zeggen, het komt door alle emoties niet over.'

Vrijpleiten

Mede om die reden houden de initiatiefnemers zich voorlopig stil. Ten Have wil zijn eigen organisatie overigens niet vrijpleiten. 'We moeten de hand ook in eigen boezem steken. We hadden dat beter kunnen doen. Maar hoe, dat weet ik ook niet.'
De akkerbouwer uit Exloërmond wijst erop dat gegeven het rijksbeleid er voorlopig geen alternatief is voor windmolens om de klimaatdoelstellingen te halen.
'Van de drie duurzame energiebronnen wind, zon en biomassa is wind vooralsnog het meest efficiënt tegen de laagste kosten. Pas als de techniek zich verder ontwikkelt, kunnen die andere bronnen in beeld komen. Tot dan moeten we vertrouwen op wat we als maatschappij hebben besloten. De keus voor dit gebied is niet zomaar gemaakt.'
Een zonnepark in plaats van de nu geplande windturbines is volgens Ten Have niet realistisch. 'Kamp wil niet ruilen naar zon, al gebeurt er al veel op dat gebied. Maar je moet niet alleen 450 hectare vinden voor de aanleg, het kost de samenleving zo'n 350 miljoen euro meer aan subsidie ten opzichte van elektriciteit uit wind', zegt hij.
'Ik vraag me ook af of je zoiets krijgt geëxploiteerd. En als je daarvoor landbouwgrond moet inruimen, geloof ik niet dat LTO daarop zit te wachten.'
Als de Monder boeren uit windenergie stappen, dan zal dat gat worden opgevuld door een andere inítiatiefnemer, waarschuwt Ten Have. De provinciale opgave voor windenergie blijft immers overeind.

Timboektoe

'Als wij nu stoppen, schieten we daar niks mee op. Dan gaat de windopgave Drenthe nog niet uit. De kans is groot dat je dan bent overgeleverd aan een energiereus uit Timboektoe en de winst wegvloeit. Dan gaan we hier het Groningse aardgas achterna. De economie draait hier al niet jofel. Door het lokaal te houden, blijft er meer geld in het gebied.'

Weer

 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  16° / 11°
  70 %
Meer weer