Noord%2DHolland+haalt+eis+windenergie
Nieuws
© Jhay Baniaga

Noord-Holland haalt eis windenergie

Provincie Noord-Holland ligt op koers om de opgave van 685,5 megawatt 'Wind op Land' die het Rijk de provincie heeft opgelegd te realiseren.

Stond de teller in december 2014 nog op 105,5 te leveren megawatt om de Rijksverplichting van 685,5 megawatt te halen, zoals het zich nu laat aanzien is de resterende opgave inmiddels teruggebracht tot ongeveer 70 megawatt.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage die door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld en naar Provinciale Staten is gestuurd.

Opgave

Door de bouw van windpark Burgerveen-Oost en windpark Wagendorp is sinds 2014 opnieuw een groot deel van de opgave ingevuld, aldus de provincie. Ook is inmiddels een deel van de bestaande windturbines vervangen door turbines met vergelijkbare afmetingen, maar met een groter vermogen.

Verder telt Noord-Holland de opbrengst van het windpark Wieringermeer, dat naar verwachting 250 megawatt gaat produceren, mee voor de provinciale taakstelling.

Herstructureringsgebieden

Provinciale Staten hebben negen herstructureringsgebieden aangewezen als locatie waar windparken gebouwd kunnen worden.

Voor vier van deze gebieden zijn principe-aanvragen ingediend: Noordzeekanaalgebied Amsterdam, Spuisluis, Waardpolder, West-Friesland.