Noord%2DHolland+lijkt+windopgave+te+halen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Noord-Holland lijkt windopgave te halen

Noord-Holland lijkt de windopgave van 685,5 MW in 2020 te halen. Dat concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO heeft in opdracht van het Kernteam Wind een monitor uitgevoerd. De meest recente gegevens van de provincie laten zien dat op dit moment nog ruim 50 megawatt nodig is om aan die Rijksopgave te voldoen.

'Uit deze monitor blijkt dat we op koers liggen', stelt Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid. 'Wij kennen veel kansrijke initiatieven voor windparken in Noord-Holland.'

Randvoorwaarden

Provincie Noord-Holland heeft een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan nieuwe windparken moeten voldoen. Zo moeten de turbines op minimaal 600 meter afstand van woningen staan en voor iedere nieuw te bouwen turbine moeten twee oude worden verwijderd.

Van der Hoek: 'Windturbines hebben een groot effect op de ruimtelijke, landschappelijke kwaliteiten en leefomgeving van Noord-Holland'.

Energietransitie

In coalitieakkoord 'Ruimte voor groei' staat de energietransitie hoog op de agenda van het college. 'Duurzame energie is veel meer dan wind', stelt Van der Hoek. 'Wij zetten naast wind op land dan ook nadrukkelijk in op andere mogelijkheden om te verduurzamen.'

Dat zijn het verduurzamen van de gebouwde omgeving - waarvoor Noord-Holland 10 miljoen euro beschikbaar stelt - verduurzaming van de industrie en glastuinbouw, de productie van duurzame energie uit zon en biomassa, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Vergunningen

Tot en met 15 mei kunnen initiatiefnemers hun plannen voor windparken indienen. Van de aanvragen die aan de voorwaarden voldoen wordt het aantal megawatt opgeteld.

Als het totaal hoger is dan de restopgave die de provincie heeft, dan wordt door de provincie een rangschikking gemaakt op basis van ruimtelijke kwaliteit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 13°
  60 %
 • Vrijdag
  14° / 9°
  70 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer