Mineralenconcentraat kan kringloop sluiten

De Europese Commissie heeft vorige week een nieuw voorstel over meststoffen bij het Europees Parlement en de Europese Raad neergelegd. Hiermee wordt de regelgeving voor meststoffen uit afval en dierlijke mest in alle lidstaten gelijkgesteld. Alleen mineralenconcentraat wordt nog niet erkend als kunstmestvervanger.

1Wat wordt beoogd met het voorstel?

De Commissie streeft een duurzame Europese markt voor meststoffen na. Door nationale wetgeving beter op elkaar af te stellen, moeten meststoffen gemakkelijker in andere Europese landen kunnen worden afgezet. Nu heeft elke lidstaat een eigen milieukader voor zware metalen en organische microverbindingen. Exporteurs van meststoffen moeten in elk land een aparte aanvraag doen.

2Waarom staat het mineralenconcentraat als kunstmestvervanger niet in het voorstel?

Een meststof moet minimaal 2 procent stikstof of 1 procent fosfaat of 2 procent kalium bevatten, wil het als vloeibare organische meststof worden erkend. De concentraten die Nederland produceert uit dierlijke mest, hebben een stikstof- en kaliumgehalte van 1 procent. Hierdoor voldoen ze nog niet aan de norm voor kunstmestvervanger. LTO wil dan ook dat de norm wordt verlaagd naar 1 procent.

3Waarom wil LTO dat?

Veehouders proberen meer en meer kringlopen te sluiten, onder meer door het (verplicht) verwerken van een percentage mest. Door mestverwerking kunnen mineralenconcentraten worden geproduceerd: meststoffen uit dierlijke mest die, bij goede aanwending, toegepast kunnen worden voor de teelt van gewassen. Voordeel is dat er gerichter bemest kan worden, de opname van nutriënten beter werken en dat de milieukwaliteit verbetert.

4Waarom is dit zo belangrijk?

Juist doordat mest onder voorwaarden kunstmest kan worden, is de huidige aanwendnorm voor dierlijke mest minder problematisch. Boeren kunnen afhankelijk van de kwaliteit van de meststoffen hun keuze maken, het maakt niet meer uit of de oorsprong dierlijk is of anders.
Als fosfaat wordt teruggewonnen en terug in de kringloop komt of helemaal niet meer in de landbouw wordt gebruikt, is het ook makkelijker te onderbouwen dat de mestproductie niet hoeft te worden begrensd met bijvoorbeeld een fosfaatplafond.

5Maakt de lobby van LTO kans?

Het Europees Parlement en de Europese Raad kunnen nog aan het voorstel sleutelen. Diverse parlementariërs geven aan dat ze willen dat het mineralenconcentraat als kunstmestvervanger alsnog wordt erkend. Maar er zijn ook partijen zoals milieuorganisaties en kunstmestfabrikanten, die tegen zijn.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  55 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer