%27Uitbreiden+gaat+straks+per+dakspant%27
Nieuws
© Dirk-Jan Vliek

'Uitbreiden gaat straks per dakspant'

Banken zien nog kansen voor melkveehouders om door te groeien, maar dat zal niet met grote stappen. 'Uitbreiden gaat straks niet meer met een stal erbij, maar met een dakspant erbij.'

De invoering van de fosfaatrechten zal voor melkveehouders een drempel vormen om grote stappen te zetten, zegt Marijn Dekkers, sectormanager veehouderij Rabobank Nederland.

'Maar als de fosfaatrechten er niet waren gekomen, dan was er wel druk gekomen door ander kosten die stijgen, zoals bij veevoer of mestverwerking. Nederlandse melkveehouders hebben grote ambities op de vierkante kilometer, dan ontstaat er altijd ergens druk.'

Dakspant

Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro, ziet geld uit de sector verdwijnen. 'En dat is niet goed voor de concurrentiekracht van de Nederlandse zuivelsector. Uitbreiden gaat straks niet meer met een stal erbij, maar met een dakspant erbij.'

Of er bedrijven in de problemen komen hangt volgens Berntsen af van hoe en de mate waarin de knelgevallen worden gecompenseerd. 'De precieze toetsing is echter lastig in te schatten. Voor bedrijven die recent grote investeringen hebben gedaan blijft het spannend. Voor bedrijven die weinig mutaties hebben doorgemaakt is het wel duidelijk.'

Winst

Toch ziet hij ook dat in het fosfaatrechtenoverleg winst is geboekt. 'De melkveehouderij krijgt de tijd om naar een eindsituatie te groeien', aldus Berntsen.

'En met de Kringloopwijzer en fosfaatefficiëntie is nog veel winst te boeken. Veel bedrijven zullen dan ook op efficiëntie gaan sturen en het feit dat dat beloond wordt is gunstig voor de concurrentiekracht.'

Handel

Dekkers vindt het nog te vroeg voor grote conclusies. 'De handel moet zich nog gaan zetten, net als de waarde van de fosfaatrechten. Voor individuele melkveehouders kan het zeker een grote impact hebben.'

Volgens de Rabobankmanager is het de vraag of er snel ruimte vrij komt om knelgevallen te compenseren. 'Als de handel in fosfaatrechten snel op gang komt, dan komt er door het afromen ook daar ruimte voor.'

Grondgebondenheid

Dekkers verwacht dat grondgebondenheid dit jaar een belangrijk thema wordt. 'Het binden van de benodigde extra grond zal niet overal makkelijk zijn', stelt hij.

'Deze maatregel zal mogelijk zorgen voor de eerste teruggang in aantal koeien en hiermee invulling geven aan de teruggang van de fosfaatproductie.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

• Kijk voor al het nieuws over fosfaatrechten in ons fosfaatrechtendossier

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer