Toch+geld+voor+weidevogel+Lelystad
Nieuws
© Water Land en Dijken

Toch geld voor weidevogel Lelystad

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland stellen tot 2018 jaarlijks 14.500 euro beschikbaar voor weidevogelbeheer in beheerregio Rivierduin bij Lelystad.

Met het besluit geeft GS uitvoering aan een motie van Provinciale Staten, ingediend door ChristenUnie en GroenLinks.

Flevoland legt het accent voortaan op de akkervogelbescherming. Alleen in het uiterste noorden van de Noordoostpolder was in het dit jaar ingevoerde provinciaal natuurbeheerplan nog subsidie mogelijk voor weidevogelbeheer.

Lobby

Een lobby vanuit natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied om het eigen weidevogelproject toch te ondersteunen, heeft nu resultaat gehad, constateert bestuurslid Arend Heida.

'Met de subsidie kunnen we ons kleinschalige project in de benen houden en zelfs iets vergroten.'

Plas-dras

Rivierduingebied beheert twee plas-dras locaties, deelnemers maaien percelen later en ruimer om nesten heen. Verder doen ze aan akkerrandbeheer en zaaien luzernestroken in, somt Heida op.

Hij verwacht dat alles bij elkaar het effect op de weidevogelstand bij Lelystad kan vergroten.

Evaluatie

De regeling voor ondersteuning wordt in 2018 geëvalueerd om te kijken of deze kan worden voortgezet.

Weer

 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 6°
  20 %
Meer weer