%272015+was+ronduit+een+slecht+jaar+met+veel+predatie%27
Interview
© Harry Tielman

'2015 was ronduit een slecht jaar met veel predatie'

Jaap van Gorkum is gebiedscoördinator open grasland en weidevogelcoördinator Drenthe bij Landschapsbeheer Drenthe. Hij weet als geen ander hoe het is gesteld met de weidevogelstand. Hij vindt dat er meer moet gebeuren om de situatie voor weidevogels te verbeteren.

Wat voor jaar was 2015 voor Drentse weidevogels?

'Het was ronduit een slecht jaar met veel predatie. Normaal wordt zo'n 25 tot 30 procent van de eieren opgegeten, nu lag dat bij ons op 39 procent. Dat is trouwens ook het landelijke beeld.'

Hoe verklaart u dat?

'Ik denk dat het te maken heeft met het muizenjaar 2014. Door het grote aantal muizen zijn er ook meer marters en vossen grootgebracht. Die nakomelingen moeten allemaal eten en als de muizen op zijn, gaan ze achter de weidevogels aan.
'In Drenthe heeft dat net wat extremer uitgepakt, ook omdat het landschap er wat minder open is. Dat is nadelig voor weidevogels.'

Ze zeggen dat Drenthe geen weidevogel- maar een akkervogelprovincie is. Klopt dat?

'Dat bestrijd ik. Het is wel zo dat Drenthe als akkervogelprovincie hoger scoort dan als weidevogelprovincie, maar Drenthe moet het hebben van de talrijke soorten die er leven in plaats van de absolute aantallen van bijvoorbeeld de grutto. Dus naast akkervogels gaat het óók om weidevogels. Veel weidevogels broeden ook op akkerland en op graslanden kom je regelmatig akkervogels tegen.'

Is het geen goed idee om je te concentreren op die gebieden waar weidevogels de meeste kans maken?

'Dat was een politieke keuze. De provincie vindt dat akkervogels voorrang verdienen. Gezien het nationale belang snap ik dat. Over het algemeen daalt het animo voor weidevogelbeheer. Als er geen reële vergoeding tegenover staat, maaien boeren toch weer kort om broedsels heen en vermindert de biotoop.
'Overigens werkt het concentratiebeleid wel, zie de resultaten in het gebied Drostendiep. Daar is de weidevogelstand vooruitgegaan, al kost het wel heel veel beheerinspanning.'

Het kan dus wel?

'Ja, het kan wel, mits je de goede gereedschappen beschikbaar hebt. Anders hobbel je achteruit.'

Wat is volgens u dan de oplossing?

'Je moet én én doen. Wil de weidevogel in Drenthe kans maken, dan moet er een aantal dingen mogelijk zijn: de vos 's nachts kunnen bestrijden en geld beschikbaar stellen voor uitgesteld maaibeheer en de aanleg van vluchtstroken of het later inzaaien van mais.'

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer