LEI%3A+boereninkomen+loopt+fors+uiteen
Nieuws
© provincie gelderland

LEI: boereninkomen loopt fors uiteen

De inkomens tussen de land- en tuinbouwsectoren lopen enorm uiteen. Oorzaak zijn de grote verschillen in prijsontwikkeling van producten. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van LEI Wageningen UR, mede op basis van CBS-cijfers.

Zo is het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar voor zeugenbedrijven min 75.000 euro. Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf komt dat uit op een plus van 274.000 euro.

Ook leghennenbedrijven(102.000 euro) en akkerbouwers (55.000 euro) zien een gunstige inkomensontwikkeling.

Historisch

De glasgroentetelers kennen de sterkste inkomensstijging (plus 500 procent) en komen daarmee op een historisch hoog niveau.

Oorzaak van de gestegen opbrengstprijzen in glasgroente zijn de productieproblemen in andere landen en de daaruit voortkomende uitzonderlijke marktomstandigheden Dit in combinatie met lagere kosten voor energie.

Daling

De varkenshouders (- 35.000 euro) kijken terug op een economisch teleurstellend verlopen jaar. Voor varkenshouders daalde het inkomen met maar liefst 450 procent, waarmee ze in de rode cijfers zijn beland.

Een zeer sterke daling van de biggenprijs dit jaar doet het inkomen op de zeugenbedrijven op een historisch dieptepunt belanden. Ook vleesvarkenshouders kampen met lagere varkensprijzen.

Melkveehouderij

Bij de melkveebedrijven is het inkomen (20.000 euro) gehalveerd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere melkprijs (-17 pocent). De gemiddelde opbrengsten per bedrijf dalen minder sterk (-8 procent) door een grotere melkproductie per bedrijf na afschaffing van de melkquotering.

De prijs van geitenmelk ligt wel op een hoger niveau dan vorig jaar en verdere schaalvergroting zorgt dit jaar opnieuw voor een inkomensstijging op de geitenbedrijven.

Herstel

Het inkomen van leghennenhouders toont dit jaar een sterk herstel, na twee minder goede jaren. De afzetmarkt voor scharreleieren is verbeterd. Ook zorgt de grotere vraag naar eiproducten vanuit de Verenigde Staten door uitbraak van de vogelgriep voor hogere prijzen.

Het inkomen op de akkerbouwbedrijven stijgt door hogere opbrengstprijzen van meerdere gewassen. Met name de prijzen van consumptieaardappelen en uien zijn beduidend hoger dan in het vorige seizoen. Samen met de goede exportmogelijkheden zorgt dit voor optimisme in de akkerbouw.

Hogere opbrengsten

In de opengrondstuinbouw boeken zowel bloembollen- (115.000 euro) als vollegrondsgroentetelers (73.000 euro) het hoogste inkomensniveau van deze eeuw. Dit komt door hogere opbrengsten van tulpen en gestegen groenteprijzen door tekorten als gevolg van droogte elders in Europa.

Het inkomen van fruittelers (36.000 euro) herstelt zich door betere prijzen voor appels en peren in oogstjaar 2015. Boomkwekers zien hun inkomen (37.000 euro) dalen als gevolg van verdere daling van de export naar met name Duitsland en de daarmee gepaard gaande gematigde prijsvorming.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer