Vergroeningseisen 2016 worden aangepast

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht voor 2016 een aantal wijzigingen in de vergroeningseisen voor de akkerbouwsector. Onder meer de mogelijkheden voor het invullen van het ecologisch aandachtsgebied worden verruimd. ‘Besloten is om deze uit te breiden met de landschapselementen heggen, houtwallen, bomenrijen, solitaire bomen, boomgroepen en poelen/vijvers. Uiteraard voor zover ze passen binnen de Europese definities’, legt persvoorlichter Michel van der Maas van de RVO uit.
Ook komt er mogelijk een nieuw duurzaamheidscertificaat voor de teelt van hennep en mogen alle grassoorten bij onderzaai als vanggewas binnen het ecologisch aandachtsgebied worden gebruikt. Ook de Vicia villosa, ofwel de bonte of zachte wikke, wordt toegevoegd aan de eerste categorie vanggewassen. Daar tegenover staat dat de mogelijkheid om ‘farm saved seed’, de eigen vermeerdering van zaaizaad, te gebruiken voor de vergroening komt te vervallen.
‘De aanpassingen zijn onder voorbehoud. Uiteindelijk staat straks in de wijziging van de uitvoeringsregeling Gemeenschappelijk landbouwbeleid en andere officiële publicaties hoe alles precies wordt uitgewerkt’, zegt Van der Maas.
Vergroening heeft voor de Europese Unie over het algemeen drie pijlers: gewasdiversificatie op akkerbouwerpercelen, 5 procent van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied en het behoud van blijvend grasland. Sinds 2014 is vergroening verplicht voor akkerbouwers die de basisbetaling willen ontvangen. De basisbetaling en de vergroeningstoeslag zijn met elkaar verbonden. In sommige gevallen is een vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld voor biologische akkerbouwers met een SKAL-certificaat.

Weer

 • Woensdag
  10° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  30 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer