Teler wil transparante aardappelmarkt

Goes - Op welke manier komt een aardappelteler aan zo betrouwbaar en actueel mogelijke informatie over prijsontwikkelingen op de aardappelmarkt. Maandag vindt daarover in Heerle een minisymposium plaats, georganiseerd door ZLTO-vakgroep Akkerbouw.

Peter van Houweling‘Niet alleen het telen van aardappels moet professioneel gebeuren, maar ook het vermarkten ervan’, zegt voorzitter Adrie Bossers van ZLTO-vakgroep Akkerbouw. ‘Dat kan alleen als je goed geïnformeerd bent. Daarvoor is een zo transparante mogelijke markt nodig.’
Beurs Goes is een middel om de markt transparanter te maken. De vakgroep Akkerbouw is nu bestuurlijk verantwoordelijk voor Beurs Goes, die elke dinsdag onder leiding van beursvoorzitter Watze van der Zee een beursprijs voor aardappelen en een aantal andere producten vaststelt op basis van daadwerkelijke gedane transacties.
In het beursoverleg zitten drie telersvertegenwoordigers: Meeuw de Bruijne uit Kortgene, Martin de Jager uit Zevenbergen en Adrie de Roo uit Kapelle. Zij krijgen informatie over transacties van een groep informanten uit het hele ZLTO-gebied.
Eerst kwamen alleen noteringen voor kleiaardappelen tot stand. Sinds vorig jaar stelt de beurscommissie Goes ook prijsnoteringen vast voor aardappelen die op het zand zijn geteeld.
De beurs heet Beurs Goes, maar sinds vorig jaar vinden de onderhandelingen plaats op het ZLTO-kantoor in Colijnsplaat, op het terrein van Rusthoeve. Akkerbouwleden van ZLTO betalen met elkaar de kosten van Beurs Goes, met een plus van 15 euro per bedrijf op de contributie.
Voor aardappeltelers zijn naast Beurs Goes diverse andere manieren om aan informatie te komen over actuele prijzen. Bossers somt er een aantal op: ‘Internet, sociale media zoals Twitter, VTA, Agriprins en DCA.’
De vakgroepvoorzitter constateert dat er veel in beweging is in de manier waarop telers zich informeren over actuele aardappelprijzen. Daarom wil de vakgroep ‘verkennen’ waar telers het meest behoefte aan hebben. ‘De wereld staat niet stil. In het minisymposium willen we van akkerbouwleden horen wat ze belangrijk vinden. Welke opdracht geven ze aan de vakgroep?’
Een aantal deskundigen vanuit verschillende achtergronden geeft eerst hun visie op marktinformatie, vanuit de BO Akkerbouw, de handel en de verwerkende industrie (zie kader).

Informatie

Akkerbouwer Leo Dekker uit Zuidzande geeft zijn visie als aardappelteler. ‘Ik oriënteer me voor een belangrijk deel op de prijsinformatie van Beurs Goes’, vertelt hij. ‘Ik haal daar zelf veel informatie vandaan. Maar een beurs koopt niets. Daarom laat ik me ook goed informeren door handelaren en door collega’s met wie ik een goede band heb. Dan bedoel ik niet de grote verhalen die in het café worden verteld.’
Dekker noemt zich ‘groot voorstander’ van Beurs Goes. Hij is ook voorzitter van ZLTO Agrarisch West Zeeuws Vlaanderen en op ledenvergaderingen stimuleert hij leden altijd om informatie over transacties door te geven aan de informanten van Beurs Goes. ‘Hoe meer telers dat doen, hoe betrouwbaarder de informatie is.’
De Zeeuws-Vlaming heeft een hekel aan sensatieberichten, die in zijn ogen te vaak in de media staan, vooral in de digitale media. ‘De ene dag lees je over rampspoed omdat er bijvoorbeeld een grote oogst in Duitsland is en een week later is het hosanna omdat er bijvoorbeeld in Engeland een kleinere oogst komt vanwege droogte.’
Dat komt volgens de teler vooral omdat het in de media gaat om het aantal hits: ‘Hoe sensationeler, hoe meer hits, hoe interessanter dat is voor adverteerders. Maar dat is alleen maar stemmingmakerij. Ik vraag me sterk af of de boerenprijs daarmee gediend is. Er is niets zo goed als rust op de markt. Daarom hecht ik veel meer waarde aan de sobere, betrouwbare informatie van Beurs Goes. Dat is no-nonsense-informatie.’

David Luteijn

Avondvoorzitter is David Luteijn. Hij was onder meer akkerbouwer en voorzitter van de ZLM, een van de rechtsvoorgangers van ZLTO.
Volgens Bossers is Luteijn deskundig, maar tegelijk lang genoeg uit de sector weg om zonder belangen of partijdigheid de discussie te leiden en de aanwezige telers een spiegel voor te houden. Aan het eind zal Bossers zelf conclusies trekken over wat de vakgroep gaat doen met de resultaten van het minisymposium.

Weer

 • Woensdag
  9° / -3°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  50 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer