Grondprijs te hoog

De marktprijs van grond ligt hoger dan de waarde op basis van het agrarisch rendement. Dat stelt de Rabobank in haar visiebericht ‘Melken in balans’. Het verschil neemt bovendien toe.

Dit vergroot het risico van de gefinancierde aankoop van grond. Bij een stijging van de rente en een daling van de melkprijs kunnen de rentelast en de verplichting om af te lossen zwaar gaan drukken. Dit brengt melkveebedrijven mogelijk in betalingsproblemen. Volgens de Rabobank verbetert de werving van meer grond weliswaar de balans in het bedrijf, maar dient de melkveehouder de risico’s goed af te wegen.
De prijs van landbouwgrond is hoog. Mede door de relatief lage rente steeg de prijs sterk. De bank bekeek de grondprijs in relatie tot de ontwikkeling van de vijfjaarsrente. De prijs steeg met gemiddeld 4.000 euro per hectare vanaf 1965 naar gemiddeld 50.000 euro in 2013. De rente daarentegen schommelde meer: van ruim 5 procent richting 12 procent in 1981 naar 2 procent in 2013.
Volgens Marijn Dekkers, sectormanager veehouderij bij de Rabobank, is het rendement van grond medeafhankelijk van met welke voer- en mestprijs de melkveehouder rekent. ‘Het zal tussen de 25.000 en 40.000 euro per hectare liggen. Maar het opbrengend vermogen speelt ook zeker een rol.’
Er zijn veel factoren die de grondprijs bepalen. ‘Als je het huidige krachtenveld bekijkt, is het mogelijk dat een deel van de kosten die nu voor grond worden gemaakt, verschuiven naar benodigde fosfaatrechten. Een euro is maar één keer uit te geven.’
De financier ziet weinig alternatieven voor de aankoop van grond. Soms is grond te pachten of via erfpacht in gebruik te nemen. Afwachten kan ook, omdat de prijs van grond nu hoog is.

Fosfaatrechten

Dekkers verwacht dat de invoering van de fosfaatrechten een drukkend effect zal hebben op de grondprijs. Ook andere factoren spelen een rol: meer bedrijfsbeëindigers door de toegenomen vergrijzing, minder vraag naar grond door minder of geen projectontwikkeling op grond en een mogelijke stijging van de rente.
Volgens de bank dienen melkveehouders in de toekomst rekening te houden met hogere rentepercentages. Ook raadt ze aan om op de investering in grond af te lossen om financiële ruimte te maken en fluctuaties in de melkprijs op te kunnen vangen.

Weer

 • Donderdag
  11° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
Meer weer